Studiebegeleiding

Studiebegeleiding is bedoeld voor leerlingen die problemen ervaren bij het maken van het huiswerk of bij het bestuderen van de leerstof. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om het onderwijs succesvol te doorlopen en zelfstandig om te gaan met de enorme hoeveelheid nieuwe informatie. We bekijken welke leerstrategie uw zoon of dochter hanteert en welke het meest geschikt is. Daarnaast bieden we hulp bij het structureren en plannen van het huiswerk. Het leren leren staat centraal. Opdidakt biedt studiebegeleiding aan leerlingen van het voortgezet onderwijs en studenten van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

“Eerst zag ik als een berg op tegen het maken van werkstukken. Nu ik weet hoe ik dit het beste aan kan pakken, vind ik het zelfs leuk om te doen.”
Milan  (15 jaar)