Aandacht en concentratie

Problemen met aandacht en concentratie

Veel kinderen die problemen ervaren met leren op school hebben te maken met aandachts- en concentratieproblemen. Zij kunnen hierdoor erg gefrustreerd raken, vooral als zij steeds onvoldoendes halen. Maar ook overvraagd worden door leerwerk en het huiswerk wat gemaakt moet worden, zorgt voor frustratie. Hierdoor kunnen motivatieproblemen ontstaan, waarbij het kind er alles aan doet om het werk uit de weg te gaan om daarmee falen te voorkomen.

Kenmerken van aandachtsproblemen

Bij kinderen met leerproblemen komen onderstaande aandachtsproblemen geregeld voor:

  • snel afgeleid zijn van hun schoolwerk;
  • onrustig zijn;
  • traag werktempo of taken niet afkrijgen;
  • moeite hebben om tot de kern te komen (hoofd- en bijzaken onderscheiden);
  • problemen met plannen en organiseren;
  • chaotisch/slordig zijn;
  • alleen kunnen focussen wanneer het onderwerp hun interesse heeft;
  • moeite met de opstart van taken, instructies niet kunnen omzetten in handelen.

Aandachtsproblemen kunnen het gevolg zijn van overvraging op leergebied, maar er kan ook sprake zijn van een aandachtsstoornis, zoals AD(H)D. Voor het vaststellen van een diagnose is nader onderzoek nodig bij onze collega’s van Mentaal Beter.

Executieve functies

Executieve functies zijn de doe-processen in het brein die een rol spelen in het bewust sturen van gedrag en gedachten. Kinderen met aandachtsproblemen hebben vaak problemen met deze executieve functies. Dit speelt voornamelijk op het gebied van werkgeheugen en plannen/organiseren.

Het werkgeheugen staat voor het vermogen om belangrijke informatie in het geheugen vast te leggen en deze eventueel te bewerken. Dit deel van de hersenen maakt het mogelijk om te redeneren, plannen, problemen op te lossen, leren en doelgericht gedrag uit te voeren. Door problemen in het werkgeheugen kan een kind zich moeilijk herinneren waar hij of zij mee bezig was, wat het aan het vertellen was of in gedachten had.

Ook het plannen en organiseren kunnen lastig zijn door aandachtsproblemen. Het zal een kind dan veel moeite kosten om te kunnen bedenken en uitvoeren wat nodig is om een bepaald doel te bereiken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het klaarleggen van de spullen voor een taak in de klas.

Begeleiding aandachts- en concentratieproblemen

Het is bij ons mogelijk om de executieve functies van jouw kind te verbeteren door middel van een training, hierdoor heeft een kind of tiener minder hulp nodig van ouders en/of de leerkracht. Middels gerichte begeleiding kan gewerkt worden aan het versterken van bepaalde functies. De sessies bestaan uit psycho-educatie, aanleren van vaardigheden en transfer naar de klas. Jouw zoon of dochter leert bijvoorbeeld gebruik te maken van andere, meer effectievere strategieën. Hierdoor wordt het werkgeheugen ontlast, doet hij of zij positieve ervaringen op en neemt de algehele motivatie toe.

Ouder- en/of leerkrachtbegeleiding

Soms kan het helpen om enkele begeleidingen voor ouders of de leerkracht in te zetten. Hierbij wordt ingegaan op de specifieke behoeften van jouw kind. Jij als ouder en de leerkracht krijgen meer inzicht in gedrag dat gerelateerd is aan het executief functioneren. Daarbij worden jullie vaardigheden aangereikt om jouw kind thuis en op school gericht te ondersteunen.

Brede en ontwikkelingsgerichte diagnostiek is mogelijk bij onze collega’s van Mentaal Beter.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.