Rekenen

In het dagelijks leven komen we getallen veel tegen, denk maar aan klokkijken (kwart over twee; 14.15 uur), koken (150 gram bloem) en betalen (dat boek kost €19,95). In het onderwijs is rekenen een belangrijk vak en wordt het samen met lezen en spelling vaak als de drie schoolse vaardigheden aangeduid. Rekenen is een complexe vaardigheid en vraagt veel van kinderen. Zo moeten zij sommen vlot uit het hoofd kunnen uitrekenen, het kunnen toepassen, en kunnen uitleggen en snappen wat ze doen als ze rekenen.

Rekenproblemen lastig herkend

Rekenproblemen worden in het basisonderwijs minder snel herkend dan leesproblemen. Het is daarom lastig om te zeggen welk percentage van kinderen hiermee te maken heeft. Deskundigen vermoeden dat 2-3% van de kinderen dyscalculie heeft. Daarnaast is er een groter percentage kinderen en volwassenen met ernstige problemen met het rekenen, namelijk 7-8%. Deze groep met leerlingen heeft meer extra hulp nodig dan in een reguliere onderwijssituatie geboden wordt. Tot slot is er nog een groep met kinderen die in lichte mate moeite met het rekenen heeft en voor wie extra instructie en oefening vaak voldoende helpend zijn. Deze groep kinderen wordt geschat op 15%.

Heeft mijn kind problemen met rekenen?

Bij sommige kinderen verloopt de rekenontwikkeling langzamer dan bij de meeste kinderen. Het rekenen kost dan bijvoorbeeld veel tijd en er worden veel fouten gemaakt. Mogelijk heb je als ouder vanuit school signalen ontvangen dat het rekenen lastig is voor jouw kind, of ervaar je dit zelf in het dagelijks leven of tijdens het maken van huiswerk.

Extra ondersteuning tijdens het leerproces is voor deze kinderen dan ook heel fijn en verstandig. Scholen hebben zelf echter niet altijd de tijd en middelen om hier voldoende aandacht aan te besteden. Bij Opdidakt bieden wij deze leerlingen dan ook graag de nodige hulp. Onze begeleiding is bedoeld voor leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. De ondersteuning stemmen we af op de specifieke behoeften van de leerling.

“Ik weet nu hoe ik een som moet uitrekenen en tel niet meer op mijn vingers.” – Thijmen, 8 jaar

Dit kun je verwachten van onze rekenhulp

Ons doel is om ervoor te zorgen dat jouw kind (weer) presteert op het niveau van de andere kinderen in de klas. Zodra we met het traject beginnen, bepalen we eerst het huidige niveau van jouw kind. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op, waarin we beschrijven aan welke doelen we gaan werken en hoe we deze gaan realiseren. Jouw kind krijgt hulp bij die onderdelen waarbij het extra ondersteuning nodig heeft. Tijdens de begeleiding geven we eerst een instructie, daarna richten we ons op het oefenen en toepassen van de aangeboden vaardigheden. Daarnaast geven we oefeningen mee voor thuis. Indien gewenst werken we samen met school om goed aan te kunnen sluiten bij de methodes en termen die op school worden gehanteerd. Zo haalt jouw kind het meeste uit de begeleiding.

 

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.