Intelligentie

Een bekende omschrijving van intelligentie is het vermogen van een individu om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te kunnen gaan. Het zegt iets over hoe goed je kind zich kan aanpassen aan verschillende situaties en over de mate waarin hij of zij over vaardigheden beschikt die daarin van hem of haar verwacht worden. Daarnaast zegt het iets over het gemak waarmee hij of zij de wereld om zich heen begrijpt en in staat is om informatie uit de omgeving te verwerken en er betekenis aan te geven door erover na te denken. Intelligentie is een belangrijke (maar niet de enige) voorspeller van schoolprestaties. Bij het onderzoeken van het intelligentieniveau wordt er doorgaans gekeken naar twee typen intelligentie: performale intelligentie en verbale intelligentie.

Performale intelligentie (performaal IQ) en verbale intelligentie (verbaal IQ)

Performale intelligentie heeft te maken met het oplossen van problemen en het praktisch denken. Hieronder valt ook het ruimtelijk inzicht, het plannen en de fijne motoriek. Het verbaal IQ, daarentegen, zegt iets over het denken in woorden en het verbale geheugen. Hierbij kun je denken aan abstract redeneren, algemene kennis, rekenkundig inzicht en geheugen.

Wat is een intelligentiekloof?

Wanneer er sprake is van een significant verschil tussen het performaal IQ en verbaal IQ (een verschil groter dan 15 punten), dan wordt er gesproken van een intelligentiekloof. Een kind met bijvoorbeeld een hoge performale intelligentie en een lage verbale intelligentie kan wel goed denken, maar is bijvoorbeeld minder goed in het zichzelf uiten. Dit kan uiteindelijk voor veel frustratie zorgen. Andersom is ook mogelijk: een kind met een lage performale intelligentie en een hoge verbale intelligentie zal bijvoorbeeld goed in staat zijn om zijn of haar eigen plannen op hoog niveau uit te denken en te verwoorden, maar deze niet goed kunnen uitvoeren. Dit kan ervoor zorgen dat hij of zij het gevoel krijgt te falen.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.