NIO toets

Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau

Het schooladvies dat een leerling krijgt, heeft grote invloed op zijn of haar toekomst. Vanzelfsprekend gaan scholen hierbij zorgvuldig te werk. Het advies is gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem en observaties van leraren. Zeker nu de eindtoets laat in het schooljaar plaatsvindt, hebben scholen wellicht behoefte aan extra, objectieve informatie. De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) biedt deze informatie.
De eindtoets geeft een beeld van de verworven kennis, de NIO geeft inzicht in de intelligentie van de leerling. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat intelligentie een betrouwbare voorspeller is voor schoolsucces. De NIO geeft dus inzicht in de potentie van leerlingen.

Werkwijze

De NIO kan afgenomen worden vanaf april groep 7, groep 8, en in de groepen 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. De school bepaalt zelf op welk moment. Bij afname in het eerste halfjaar van groep 8 kan de uitslag gebruikt worden om het schooladvies te onderbouwen. In de eerste jaren van het VO kan de test meer inzicht verschaffen in de mogelijkheden van een leerling. Bij afname in het tweede halfjaar van groep 8 ligt er al een schooladvies en is wellicht ook de uitslag van de eindtoets bekend. De NIO dient dan vooral als second opinion. Als ouders twijfels hebben over het schooladvies of als er meer duidelijkheid nodig is over de potentie van een leerling, is de NIO zeer geschikt.

De NIO kan klassikaal, voor een geselecteerd groepje leerlingen of individueel worden afgenomen. Dit gebeurt door een psycholoog of orthopedagoog. De testresultaten worden helder en inzichtelijk gepresenteerd. Indien hier behoefte aan is, kunnen onze orthopedagogen en psychologen meedenken over passend advies voor het vervolgonderwijs. School blijft hierbij verantwoordelijk voor het definitieve advies aan ouders en leerling.

  • NIO afname (alleen testresultaat uitdraai)
  • Extra optie: verslag per leerling
  • Extra optie: adviesgesprek per leerling

Dyslexie

Uiteraard vinden wij het belangrijk om tegemoet te komen aan leerlingen met dyslexie. Zij krijgen de NIO in een extra groot formaat aangeboden.

 

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Neem contact op of lees meer over Opdidakt