Verwijzers

Ondersteuning bieden vanuit de gedachte ‘één kind, één plan’ maakt samenwerking tussen de verschillende partijen noodzakelijk. Vanzelfsprekend zijn wij ons hiervan bewust. Continuering van onze intensieve samenwerking met scholen is dan ook een belangrijk speerpunt. Daarnaast hechten wij veel waarde aan een goede relatie met gemeenten, huisartsen, reguliere GGZ-instellingen en sociaal-maatschappelijk ondersteuners, zoals wijkteams, basisteams en CJG. Alleen door goed samen te werken, kan de zorg dichtbij het kind of de jongere georganiseerd worden.

Opdidakt is een onderdeel van Mentaal Beter en doet onderzoek naar leerproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie en intelligentie. Daarnaast bieden we op didactisch en sociaal-emotioneel gebied diverse vormen van begeleiding. Ook geeft Opdidakt behandelingen die gericht zijn op zowel didactisch als op sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast ondersteunen we scholen bij de ontwikkeling van hun leerlingen.

Verwijzers