Verwijzers

Ondersteuning bieden vanuit de gedachte ‘één kind, één plan’ maakt samenwerking tussen de verschillende partijen noodzakelijk. Vanzelfsprekend zijn wij ons hiervan bewust. Continuering van onze intensieve samenwerking met scholen is dan ook een belangrijk speerpunt. Daarnaast hechten wij veel waarde aan een goede relatie met gemeenten, huisartsen, reguliere GGZ-instellingen en sociaal-maatschappelijk ondersteuners, zoals wijkteams, basisteams en CJG. Alleen door goed samen te werken, kan de zorg dichtbij het kind of de jongere georganiseerd worden.

Opdidakt is een onderdeel van Mentaal Beter en doet onderzoek naar leerproblemen, zoals dyslexie en dyscalculie, naar intelligentie en naar gedrags- en ontwikkelingsproblemen, zoals aandacht en concentratie (ADHD), (faal)angst, autisme, stemming of depressie. Daarnaast bieden we op didactisch en sociaal-emotioneel gebied diverse vormen van begeleiding. De zorg die we bieden wordt verleend door (GZ-)psychologen, Orthopedagogen(-Generalist) en vaktherapeuten. Doordat we alle zorg onder één dak aanbieden, kunnen de verschillende behandelingen perfect op elkaar worden afgestemd. Onder bepaalde voorwaarden wordt de zorg die Opdidakt verleent, vergoed.

Verwijzers