Gedrag

Ongeveer 15% van de schoolgaande kinderen heeft te maken met leerproblemen (lees meer over het verschil tussen leerproblemen en leerstoornissen). Geregeld wordt gezien dat deze kinderen ook op andere gebieden problemen (gaan) ervaren. Opdidakt is specialist op het gebied van leren en onderwijs. Hierbij richten wij ons op kinderen met sociale, emotionele en/of gedragsproblemen, die vooral op school belemmerd worden in hun functioneren. Voor deze kinderen en jongeren in de leeftijd 6-18 jaar kunnen wij passende begeleiding bieden.

Hierbij kan gedacht worden aan het aanpakken van:

Effectieve, doelmatige en gepaste zorg

Goede zorg begint met het inschatten van de urgentie en het verwijzen naar adequate zorg. Ons uitgangspunt hierbij is: licht waar mogelijk, zwaar waar nodig. Effectieve, doelmatige en gepaste zorg staan dan ook bij ons voorop.

Wij hanteren een handelingsgerichte visie wat betreft diagnostiek en behandeling. Onderzoek is beperkt mogelijk en kan worden ingezet om te kunnen bepalen wat een kind of jongere nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Op basis van onderzoeksgegevens kunnen adviezen of een behandelplan worden opgesteld. Het doel hierbij is om de veerkracht en hiermee het welbevinden van de desbetreffende kinderen en jongeren te versterken. Brede en ontwikkelingsgerichte diagnostiek is mogelijk bij Mentaal Beter Jong.

Bij Opdidakt wordt de geboden zorg altijd afgestemd op de specifieke hulpvraag van de kinderen en jongeren. Binnen de behandeling maken wij gebruik van bewezen effectieve methoden en wordt (indien relevant en mogelijk) gebruikgemaakt van e-health. Belangrijke doelen zijn stagnatie en ontwikkeling van nieuwe klachten voorkomen en/of het leren omgaan met terugkerende klachten. De behandeling is gericht op het versterken van zelfredzaamheid/zelfmanagement en veerkracht. Ouders en ook school zullen bij de behandeling worden betrokken. Kwaliteit van zorg is bij Opdidakt zeer belangrijk en we maken voor het evalueren van de zorg gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM).

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Plan een intakegesprek of neem contact met ons op.