Zorgarrangementen

Leerlingbegeleiding vanuit een arrangement

Zorg voor het individu

Scholen doen er alles aan om het beste uit hun leerlingen te halen. Bij sommige leerlingen is er sprake van complexe problematiek en blijkt de begeleiding vanuit school niet voldoende. Wanneer een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning, kan door de school een zorgarrangement worden aangevraagd.

Onze zorgarrangementen zijn maatwerktrajecten, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de specifieke leerling. Wij bieden ondersteuning bij leerproblemen, zoals rekenen, begrijpend lezen, taakaanpak, werkhouding of planningsvaardigheden. Daarnaast ondersteunen we bij gedragsproblemen, bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden, faalangst of concentratie. Doordat we alle zorg onder één dak aanbieden, zijn onze orthopedagogen en psychologen uitstekend in staat om bij een combinatie van problemen de juiste ondersteuning te bieden.

In onze begeleiding gaan we uit van de eigen kracht van de leerling. Door samen met de leerling de doelen te bepalen, voelt hij of zij zich verantwoordelijk voor het ontwikkelingsproces. Vanzelfsprekend worden ook de leerkracht en/of intern begeleider betrokken bij het vaststellen van de doelen. Deze doelen worden vastgelegd in een handelingsplan, waaraan alle partijen zich committeren.

 

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Neem contact op of lees meer over Opdidakt