Dyscalculie

Bij kinderen met dyscalculie verloopt de rekenontwikkeling langzamer dan bij de meeste kinderen, terwijl andere vakken vaak veel minder problemen opleveren. Het rekenen kost veel tijd en er worden veel fouten gemaakt. Indien u vermoedt dat uw zoon of dochter dyscalculie heeft, kunt u bij Opdidakt terecht voor onderzoek en begeleiding.

“Door de begeleiding weet ik dat ik de rekentoets kan halen. Kom maar op!”
Levi (16 jaar)

Kinderen en jongeren met dyscalculie hebben ernstige en hardnekkige problemen met rekenen en wiskunde die niet worden veroorzaakt door een algemeen leerprobleem of hiaten in het onderwijsaanbod. Met ernstig wordt bedoeld dat er sprake is van een grote achterstand ten opzichte van leeftijdgenoten. Hardnekkig houdt in dat ondanks voldoende en adequaat onderwijs en extra begeleiding de problemen blijven bestaan.

Dyscalculie is heel vervelend en helaas niet te verhelpen. Wel kunnen wij helpen bij het verbeteren van de vaardigheden en het aanleren van strategie├źn, zodat uw zoon of dochter zich beter leert redden op rekengebied. Bovendien wordt hierdoor het zelfvertrouwen vergroot. Hoe eerder de problemen worden gesignaleerd, hoe meer we kunnen bereiken.