Dyslexiezorg

Opdidakt heeft ruime ervaring met het vaststellen en behandelen van dyslexie. We hebben een keurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en zijn gekwalificeerd om de vergoede dyslexiebehandeling voor ernstige dyslexie (ED) te geven. Indien gewenst begeleiden wij kinderen op school en hebben intensief contact met de intern begeleider of leerkracht.

Wanneer de leerkracht en intern begeleider op de basisschool vermoeden dat een leerling ernstige dyslexie heeft, stellen zij op basis van een aantal criteria een leerlingdossier op en beargumenteren het vermoeden. Ouders nemen contact op met een vestiging van Opdidakt voor een intakegesprek . Tijdens het intakegesprek brengen we de ontwikkeling en problematiek van hun zoon of dochter in kaart. Op basis van dit gesprek en een beoordeling van het leerlingdossier, wordt besloten of we verder kunnen gaan met vergoed onderzoek naar dyslexie.

Vergoede dyslexiezorg

Onderzoek naar en eventuele behandeling van ED worden vergoed door de gemeente. Opdidakt heeft hiervoor contracten afgesloten met de gemeenten in de regio’s waarin we actief zijn. De procedure voor verwijzing verschilt per gemeente. Op de locatiepagina's en in de locatiezoeker kunt u zien hoe de route in uw gemeente verloopt. Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met Opdidakt.

Niet vergoede dyslexiezorg

Indien cliënten niet in aanmerking komen voor vergoede zorg, kunnen zij bij Opdidakt terecht voor particulier onderzoek en/of begeleiding. De begeleiding wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden. Bij de groepsgewijze begeleiding wordt gewerkt in kleine groepen. Op deze manier is er voldoende aandacht voor de specifieke behoeften van elk kind, terwijl de kosten aanmerkelijk lager zijn dan bij individuele begeleiding. Bekijk hier de tarieven.

 

Dyslexiezorg