Advies en ondersteuning

Partner voor intern begeleiders en leraren

In het onderwijs is geen dag hetzelfde. Leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren lopen gedurende het schooljaar tegen verschillende zorgvragen aan, waarop zij flexibel moeten inspelen. Er wordt veel van ze verwacht. Soms is het lastig om tot de juiste oplossing te komen en is het prettig om met een deskundige te sparren. In bepaalde periodes kan er behoefte zijn aan tijdelijke uitbreiding van de capaciteit. Onze orthopedagogen en psychologen kunnen werkzaamheden uit handen nemen en zijn bovendien uitstekende sparringpartners, die meedenken, kritisch zijn en nieuwe invalshoeken laten zien.

Werkzaamheden

Wij bieden ondersteuning bij uiteenlopende werkzaamheden. Hierbij is te denken aan

  • advisering met betrekking tot leerlingbegeleiding;
  • consultatie gesprekken en/of aansluiten bij MDO’s;
  • groeps- en leerlingbesprekingen;
  • het opstellen van (groeps)handelingsplannen;
  • het opstellen van een ontwikkelingsperspectief;
  • het opstellen van een eigen leerlijn
  • het afleggen van klassenbezoeken/klassenconsultaties;
  • het onderbouwen en/of beoordelen van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV-aanvragen);
  • het formuleren en uitvoeren van beleid;
  • overleg met externen, zoals het bestuur/samenwerkingsverband, CJG en/of wijk- of basisteam zorgverleners, leerplicht.

Staat je hulpvraag niet in bovenstaand rijtje? Neem contact op met de relatiemanager in jouw regio om te kijken of we je kunnen ondersteunen met jouw hulpvraag.

Trainingen en workshops

Binnen Schoolservice bieden wij verschillende trainingen en workshops. Wij werken hierbij vraag gestuurd. Je kunt hierbij denken aan een training over executieve functies, of een workshop dyslexie van signalering tot behandeling. Voor de aanvraag voor een training of workshop kun je contact opnemen met de relatiemanager van jouw regio.

 

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Neem contact op of lees meer over Opdidakt