Handelings- en opbrengstgericht werken

Meer dan een zorgstructuur

We ondersteunen jouw school bij het cyclisch vormgeven van het onderwijs en werken samen met jou aan het behalen van vooraf vastgestelde doelen (de opbrengst). Het groepsplan kan hierbij als middel worden ingezet om het handelen van de leraar aan te scherpen.

Werkzaamheden

Samen kunnen we onder andere werken aan het realiseren van onderstaande doelen:

  • De zorgstructuur op jouw school is vastgesteld volgens een bepaalde cyclus.
  • Leraren ervaren het groepsplan als een meerwaarde dat hun handelen aanscherpt.
  • Leraren kennen de leerlijnen en werken gericht aan het behalen van de doelen door hun leerlingen. Desgewenst gebruiken zij de methodes ter ondersteuning.
  • Leraren zijn in staat om een gedifferentieerd aanbod op minimaal 3 niveaus aan te bieden, waarbij zij hun leerlingen hebben ingedeeld op basis van resultaten én onderwijsbehoeften.
  • De groepsbesprekingen zijn gericht op de leerkracht. Er worden handvatten aangereikt om de leerlingen beter te begeleiden.
  • Het team is in staat om handelingsgerichte ouder- en kindgesprekken te voeren. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid, waarbij wordt gekeken hoe de verschillende partijen elkaar kunnen versterken.
  • Het team is in staat om data te analyseren op groeps- en schoolniveau en om op basis van deze data-analyse doelen en aanpak te formuleren.

 

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Neem contact op of lees meer over Opdidakt