Over Opdidakt

Opdidakt helpt kinderen en jongeren een goede start te maken in de maatschappij door ondersteuning te bieden wanneer zij vastlopen in hun ontwikkeling. Wij doen onderzoek naar leerproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie en intelligentie. Ook geeft Opdidakt behandelingen die gericht zijn op zowel didactisch als op sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast ondersteunen we scholen bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Met ons aanbod schoolservice vergroten we de kennis en vaardigheden van leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. We werken vraaggericht en ondersteunend.

Onze kernwaarden

Kindvriendelijk
Kindvriendelijkheid zit in ons DNA. Wij zorgen voor kinderen en jongeren zoals we de zorg voor onze eigen kinderen ook toewensen.

Systeemgericht
Door verbanden te leggen en de hulpvraag duidelijk in kaart te brengen, kunnen we de beste zorg bieden.

Maatwerk
Ieder kind is uniek, daarom bieden wij altijd een op maat gesneden aanpak, waarbij het kind en gezin altijd op de eerste plaats staat.

Oplossingsgericht
Voor elk probleem is een oplossing. Ons doel is om kinderen en jongeren in staat te stellen om op hun eigen manier het probleem aan te pakken.

Wat wij doen

In de huidige maatschappij wordt steeds meer gevraagd van kinderen en jongeren. Soms stuiten zij op uitdagingen op het gebied van leren, gedrag of ontwikkeling. Opdidakt biedt alle zorg onder één dak en is daardoor in staat om, indien gewenst, op de verschillende gebieden ondersteuning te bieden. In onze begeleiding richten we ons op leerlingen en hun ouders en leerkrachten. We bieden gespecialiseerde zorg op wetenschappelijke basis, met betrokken experts en een eigen systematische en effectief bewezen aanpak. Dit doen we altijd vanuit de mogelijkheden en behoeften van het individuele kind, dat we ‘eigenaarschap’ geven over de eigen behandeling.

Doordat we ondersteuning op het gebied van leerontwikkeling en psychologische zorg onder één dak aanbieden, kunnen we verschillende behandelingen op elkaar afstemmen. Met de gemeenten waarin we werkzaam zijn, hebben we contracten voor trajecten vanuit de GGZ en voor vergoede dyslexiezorg. We hanteren geen wachtlijst en de doorlooptijden zijn kort. Indien gewenst begeleiden wij kinderen op school en hebben intensief contact met de intern begeleider of leerkracht. Een intakegesprek met ouders kan op korte termijn plaatsvinden. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag en bekijken welke vorm van onderzoek en/of behandeling het beste aansluit.

Alle zorg onder een dak

Opdidakt is onderdeel van Mentaal Beter, een toonaangevende, landelijke organisatie voor de GB-GGZ en S-GGZ, waardoor we alle zorg onder één dak kunnen aanbieden. Opdidakt en Mentaal Beter vormen samen een dynamische keten van snelgroeiende praktijken op het gebied van psychologische dienstverlening. Er werken in totaal zo’n 1000 medewerkers bij ons. De cultuur is informeel, resultaatgericht met ruimte voor eigen inbreng en creativiteit, waarbij samenwerking belangrijk is: we doen het echt samen!