GB-GGZ

Kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling vastlopen door enkelvoudige sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen in combinatie met leer/onderwijsproblemen kunnen terecht bij één van onze (GZ-)psychologen of Orthopedagogen(-Generalisten). Psycho-sociale problemen kunnen zich uiten in spanningsklachten zoals hoofd- of buikpijn, faalangst, opstandig gedrag, frustraties, sociale problemen, weinig zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld, aandachtsproblemen en/of hyperactiviteit. Wanneer kinderen vooral worden belemmerd in hun functioneren op school, bijvoorbeeld in interactie met leerkrachten, samenspel met leeftijdgenoten, het zich richten op schoolwerk en/of het presteren op school kan Opdidakt passende begeleiding bieden!

Opdidakt is onderdeel van Mental Care Group en werkt actief samen met Mentaal Beter, zij bieden professionele hulpverlening op het gebied van sociaal-emotionele, gedragsmatige en psychosomatische klachten. Door het uitvoeren van een psychologisch onderzoek, stellen we de aard van de problematiek vast en bepalen wat de best passende interventie is. Diagnostiek is niet altijd nodig om een behandeling te starten. We bieden verschillende vormen van behandeling, zoals cognitieve gedragstherapie of psychologische begeleiding. Dit doen we zowel individueel als in groepsverband. Naast begeleiding voor kinderen en jongeren, biedt Opdidakt ook begeleiding aan de ouder(s).

Ga naar website Mentaal Beter