Klachten en complimenten

Opdidakt hecht veel waarde aan de tevredenheid van cliënten. Dat is de reden dat wij voortdurend via een tevredenheidsonderzoek de mening van (ouders van) cliënten peilen. Hierdoor krijgen wij een indruk van hoe onze dienstverlening wordt ervaren.

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van Opdidakt of heb je een klacht? Dan stellen wij het op prijs als dit wordt gemeld. Ben je juist heel tevreden over de hulp die je van Opdidakt hebt ontvangen? Ook dat horen we graag. Het is altijd mogelijk om jouw zorgen, ideeën of verbetersuggesties door te geven. Klachten en complimenten zorgen voor betere hulp.

Klachten en onvrede

Heb je een klacht of ben je ontevreden over bijvoorbeeld een medewerker, de keuzes die tijdens jouw behandeling gemaakt zijn of over de kosten? Dan is het wenselijk om daar zo snel mogelijk over in gesprek te gaan met iemand van Opdidakt. Meestal kunnen klachten al in een eerste contact naar tevredenheid opgelost worden. Je kunt het gesprek aangaan met de medewerker of de klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

Indien je graag ondersteuning wilt bij het formuleren en/of indienen van jouw klacht, dan kun je jouw onvrede of klacht bespreken met de klachtenfunctionaris. Zij probeert samen met jou en, als het nodig is, met desbetreffende medewerker tot een passende oplossing te komen. De klachtenfunctionaris geeft onafhankelijk advies en informatie. Daarnaast biedt zij bemiddeling. De klachtenfunctionaris is er voor cliënten en naasten die in behandeling zijn bij Opdidakt én naasten.

Klachtenfunctionaris Opdidakt:

Marion de Kruijf
E-mail: klachtenfunctionaris@opdidakt.nl

Meer informatie vind je in ons klachtenreglement: Klachtenregeling - Opdidakt

Stappenplan

Stap 1: In gesprek
Ga in gesprek met jouw behandelaar. Vertel het ons als je niet tevreden bent over onze hulp.

Stap 2: Vraag de klachtenfunctionaris
Vind je het moeilijk om over jouw klacht te praten of komt er geen oplossing? Vraag dan of de klachtenfunctionaris je kan helpen. Het e-mailadres van de klachtenfunctionaris is klachtenfunctionaris@opdidakt.nl

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, kiest geen partij en heeft een bemiddelende rol. De klachtenfunctionaris probeert samen met alle partijen tot een oplossing te komen.

Stap 3: Geschillencomissie
Ben je ontevreden over de afhandeling van de klacht, dan kun je naar de Geschillencommissie.
Let op: hieraan zijn wel kosten verbonden.

Ontevreden over afhandeling klacht

Ben je ontevreden over de afhandeling van de klacht en ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je je richten tot de externe klachtencommissie van Opdidakt. Omschrijf jouw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld jouw naam en geboortedatum. Voorzie jouw klacht van jouw handtekening. Zodra jouw klacht binnen is, ontvang je een ontvangstbevestiging. Daarna zal de klachtenfunctionaris je nader informeren over de behandeling van de klacht. Je kunt dit e-mailen naar: klachtenfunctionaris@opdidakt.nl