Interim intern begeleider

Continuïteit van leerlingenzorg

De intern begeleider heeft een belangrijke functie binnen de school. Bij ziekte, verlof of vertrek moeten die werkzaamheden zo snel mogelijk worden overgenomen. Zoek je tijdelijk een ervaren en deskundige intern begeleider die snel zijn of haar weg vindt en uitstekend werk levert? Onze orthopedagogen of psychologen zijn op korte termijn beschikbaar en lossen jouw capaciteitsprobleem direct op. Ze zetten lopende werkzaamheden voort of initiëren nieuwe activiteiten. Onze interim IB’ers zijn voor korte of langere tijd inzetbaar.

Werkzaamheden

Onze interim intern begeleiders zijn bekend met alle aspecten van ondersteuning, zoals het:

 • coördineren van de leerlingenzorg;
 • analyseren van data;
 • ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van (groeps)handelingsplannen;
 • in gang zetten van onderzoeken;
 • opstellen van een ontwikkelingsperspectief;
 • coachen van leerkrachten;
 • afleggen van klassenbezoeken;
 • voeren van groeps- en leerlingbesprekingen;
 • voorzitten van intern zorgoverleg;
 • onderhouden van contacten met externen, zoals het samenwerkingsverband;
 • voeren van overleg met ouders;
 • formuleren en uitvoeren van beleid;
 • vormgeven van de zorgstructuur.

Behoefte aan een interim intern begeleider? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Neem contact op of lees meer over Opdidakt