Leren

Sommige kinderen en jongeren hebben extra hulp nodig tijdens hun schoolperiode. Wij begrijpen dat als geen ander en bieden hen de begeleiding en aandacht die ze verdienen. Opdidakt doet onderzoek naar leerontwikkeling, zoals (ernstige, enkelvoudige) dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid en intelligentie. Daarnaast bieden we verschillende vormen van begeleiding, zowel individueel als in groepsverband. Bekijk waarbij wij jullie kunnen verder helpen.

Het verschil tussen leerproblemen en leerstoornissen

Leerproblemen zijn vaak van tijdelijke aard en worden doorgaans veroorzaakt door externe factoren. Hierbij kun je denken aan het langdurig ziek zijn, sociaal-emotionele problemen of auditieve/zintuigelijke problemen. De mogelijke achterstand die hierdoor ontstaat, kan vaak snel worden ingehaald.

Leerstoornissen daarentegen zijn van blijvende aard. De meest bekende leerstoornissen zijn dyslexie (hardnekkige problemen met lezen en/of spellen) en dyscalculie (hardnekkige problemen met rekenen). Leerstoornissen hebben niks te maken met het intelligentieniveau van een kind: zowel kinderen met een laag als met een hoog intelligentieniveau kunnen te maken hebben met een leerstoornis. Daarnaast ligt de oorzaak van een leerstoornis ook niet op het gebied van sociaal-emotionele problemen, auditieve of zintuigelijke problemen, of gebrekkig onderwijs. Het basisprobleem met leerstoornissen is de onmogelijkheid om handelingen te automatiseren. Hierdoor is het lastig om een aantal vaardigheden vlot te beheersen, zoals rekenen, spellen en lezen. Maar het is niet onmogelijk!

Ben je benieuwd of jouw kind te maken heeft met leerproblemen of een leerstoornis? Neem dan vooral contact op met de leerkracht. Hij of zij kan jou als ouder het beste informeren over de schoolprestaties van jouw kind.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.