Dyslexie

De meeste kinderen leren lezen en spellen op een natuurlijke manier die bijna geen energie kost. Bij kinderen met dyslexie is dit niet het geval. Indien u vermoedt dat uw zoon of dochter dyslexie heeft, kunt u bij Opdidakt terecht voor onderzoek en begeleiding.

“Lezen gaat nu sneller en spelling gaat ook veel beter. Hier oefenen we moeilijkere woorden en ik lig nu al voor.”
Jayden (10 jaar)

Kinderen met dyslexie hebben ernstige en hardnekkige lees en/of spellingproblemen die niet worden veroorzaakt door een algemeen leerprobleem of hiaten in het onderwijsaanbod. Met ernstig wordt bedoeld dat er sprake is van een grote achterstand ten opzichte van leeftijdgenoten. Hardnekkig houdt in dat ondanks voldoende en adequaat onderwijs en extra begeleiding de problemen blijven bestaan.

Dyslexie is heel vervelend en helaas niet te verhelpen. Wel kunnen wij helpen bij het verbeteren van de vaardigheden en het aanleren van strategieën, zodat uw zoon of dochter zich beter leert redden op het gebied van lezen en spellen. Hoe eerder de problemen worden gesignaleerd, hoe meer we kunnen bereiken.