Dyslexie bij kinderen

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een leerstoornis waarbij je veel moeite hebt met lezen en/of spellen. In Nederland heeft ongeveer 4% van alle kinderen ermee te maken. Het woord dyslexie betekent ‘niet kunnen lezen’. Kinderen met dyslexie vinden het lastig om de juiste letters met de juiste klanken te koppelen. Zo kunnen woorden die veel op elkaar lijken (bijv. dorp en drop) erg lastig zijn om uit elkaar te houden. Ze draaien dan vaak de volgorde van klanken om.

Bij dyslexie gaat het dus om een stoornis op het gebied van technisch lezen (het koppelen van letters en klanken) en niet begrijpend lezen. Het heeft echter wel invloed op het vermogen van begrijpend lezen. Als jouw kind namelijk te veel aandacht en energie moet gebruiken om woorden en volledige zinnen te lezen, dan gaat dat ten koste van het snappen van wát hij of zij leest.

Als kinderen met dyslexie daarnaast ook te maken hebben met aandachts- en concentratieproblemen, dan is het leren lezen een nog grotere uitdaging. Tijdig extra begeleiding inzetten is dan een verstandig zet, zodat kinderen leren omgaan met deze uitdagingen. Met wat extra hulp kunnen ze beter leren lezen en spellen op een tempo dat bij hen past.

wat is dyslexie

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Zowel bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) als bij niet ernstige enkelvoudige dyslexie is er sprake van hardnekkige klachten op het gebied van lezen en spellen die niet verdwijnen, ongeacht hoeveel er geoefend wordt.

Het verschil? Bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) is er sprake van ernstige dyslexie én is het probleem enkelvoudig. Dit betekent dat er geen andere stoornis aanwezig is, zoals bijvoorbeeld ADHD. Bij niet ernstige enkelvoudige dyslexie is het mogelijk dat je kind ook te maken heeft met een andere stoornis, waardoor je kind zich lastiger kan concentreren en dus ook zijn of haar lees- en spellingcapaciteiten worden beïnvloed. In dit soort gevallen is het belangrijk om eerst het ander probleem aan te pakken. Vaak zorgt dit ervoor dat de dyslexieproblemen ook verbeteren.

Het is echter ook mogelijk dat er helemaal geen sprake is van een ander probleem, maar dat de dyslexieklachten simpelweg niet als ‘ernstig genoeg’ worden geclassificeerd. In deze gevallen is het wél mogelijk dat dyslexie wordt gediagnosticeerd en behandeld, maar de kosten hiervoor worden niet vergoed.

Online vragenlijst dyslexie

Heb je het vermoeden dat jouw kind te maken heeft met dyslexie? En vraag je je af of dit onderzocht kan worden? Maak dan de online dyslexie test.

Naar de online dyslexie test

Dyslexie heeft niks te maken met intelligentie

Dyslexie staat los van hoe slim je bent; ook hele slimme mensen kunnen last hebben van dyslexie. Zelfs een van de meest bekende genieën, Albert Einstein, had er last van. De lees- en/of spellingsproblemen horend bij dyslexie worden niet veroorzaakt door een algemeen leerprobleem of door gebrekkig onderwijs. Dyslexie is een erfelijk probleem waar je helaas niet vanaf komt. Het kan daarom gevolgen hebben met betrekking tot schoolprestaties. Maar gelukkig is het wél mogelijk om lees- en spellingvaardigheden te verbeteren en strategieën aan te leren. Hierdoor zal het lezen en spellen makkelijker gaan.

Vermoeden van dyslexie?

Heb je als ouder het idee dat jouw zoon of dochter dyslexie heeft? Dan kun je bij ons terecht voor onderzoek en begeleiding. We helpen jou en je kind graag verder om ernstige leerproblemen en negatieve leerervaringen zoveel mogelijk te voorkomen.

Onderzoek naar dyslexie doen wij voor kinderen op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Tijdens het onderzoek worden naast de mogelijke oorzaak van dyslexie klachten (bijv. de aanwezigheid van dyslexie in de familie) ook mogelijke andere oorzaken onderzocht die te maken kunnen hebben met lees- en spellingproblemen.

Let op: er is alleen sprake van vergoede dyslexiezorg als jouw kind een basisschoolleerling is tussen de 7 en 13 jaar. Lees hier meer over vergoede dyslexiezorg.

“Lezen gaat nu sneller en spelling gaat ook veel beter. Hier oefenen we moeilijkere woorden en ik lig nu al voor.” - Jayden, 10 jaar

Lees hier over de symptomen van dyslexie.

Meer weten over diagnose en behandeling? Lees hier verder.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.