Kwaliteit

Cliënttevredenheid

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van onze diensten is belangrijk voor onze organisatie. Om te bepalen wat er goed gaat en waar de verbeterpunten liggen, inventariseren we de mening van (de ouders van) cliënten. Na afloop van een onderzoek of behandeling vragen wij of ze een korte vragenlijst in willen vullen.

We zijn erg trots op de resultaten. Onze complete dienstverlening werd in 2020 gemiddeld met een 8,6 beoordeeld. De vraag hoe waarschijnlijk het is dat zij Opdidakt zouden aanbevelen aan familie, vrienden of collega’ werd door 89,5 % van alle cliënten beoordeeld met een 8 of meer.

Bent u bij ons in behandeling geweest en wilt u ons cliënttevredenheidsformulier invullen? Klik dan hier.

ISO-Certificering

Sinds mei 2018 is Opdidakt ISO 9001:2015 gecertificeerd. Deze certificering geeft aan dat het kwaliteitsmanagementsysteem van onze organisatie voldoet aan de gestelde eisen en normen. Het betekent dat de diensten van Opdidakt voldoen aan de eisen, wensen, behoeften en specificaties van cliënten en van andere belanghebbenden, zoals onderwijsorganisaties en gemeenten.

“Het beoordelend team is onder de indruk van de wijze waarop het primair proces is ingeregeld. Daarnaast blijkt uit alles de ambities voor wat betreft het strategisch personeelsbeleid, waaronder jonge professionals te laten groeien en bloeien, zowel in de verbreding qua uitbreiding en diepte qua professionalisering/expertise. Generiek is er sprake van bevlogen medewerkers die de state of the art in het vak vormen.”

(bron: onderzoeksverslag Certiked, mei 2018)

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Opdidakt heeft het NKD Keurmerk Dyslexie. Dit houdt in dat we hebben aangetoond te beschikken over dyslexiezorg (diagnostiek en behandeling) conform de eisen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 en de kwaliteitscriteria van het NKD.

Kwaliteitsstatuut

Opdidakt beschikt over een kwaliteitsstatuut dat jaarlijks wordt beoordeeld.