Groepsbegeleiding

Opdidakt biedt een compleet particulier aanbod aan groepstrainingen, zowel op sociaal-emotioneel als op didactisch vlak.

Goed voorbereid naar het VO

systematische aanpak voor werkwoordspelling • leerstrategieën • mindmappen • het schrijven van leenwoorden

Lees meer en aanmelden

Hardnekkigheidtraject bij groepsbegeleiding rekenen

Aanvullend traject op de groepsbegeleiding rekenen bij een vermoeden van dyscalculie.

Lees meer en aanmelden

Klaar voor de start! – brugklastraining

zelfbeeld • zelfvertrouwen • kritiek geven • voor jezelf opkomen • pesten en omgaan met conflicten • samenwerken en omgaan met elkaar • plannen van schoolwerk

Lees meer en aanmelden

Angst de baas! – faalangstreductietraining

complimenten geven en ontvangen • positief leren denken • ontspanningsoefeningen

Lees meer en aanmelden

Dapper! – sociale vaardigheidstraining

contact maken met anderen • positief zijn over jezelf en een ander • gesprekken voeren • gevoelens uiten • nee zeggen • voor jezelf opkomen • samenwerken

Lees meer en aanmelden

Focus op je werk! – concentratietraining

de aandacht richten op één taak • ontwikkelen van een gestructureerde taakaanpak • strategieën voor het leren en maken van huiswerk

Lees meer en aanmelden

Leren leren! – studievaardighedentraining

woordjes leren • begrijpend lezen • verslagen en werkstukken maken • toetsen voorbereiden • samenvattingen maken • structureren en plannen van huiswerk

Lees meer en aanmelden

Begeleiding rekenen

automatisering van de basisvaardigheden • tellen • rekenstrategieën • individuele rekenproblemen • succeservaringen op het gebied van rekenen

Lees meer en aanmelden

Begeleiding lezen en spellen

leestechnieken • het verhogen van het leestempo • spellingregels • individuele lees- en spellingproblemen

Lees meer en aanmelden