Groepsbegeleiding

Opdidakt biedt een compleet particulier aanbod aan groepstrainingen, zowel op sociaal-emotioneel als op didactisch vlak.

Begeleiding lezen en spellen

leestechnieken • het verhogen van het leestempo • spellingregels • individuele lees- en spellingproblemen

Lees meer en aanmelden

Focus op je werk! – concentratietraining

de aandacht richten op één taak • ontwikkelen van een gestructureerde taakaanpak • strategieën voor het leren en maken van huiswerk

Lees meer en aanmelden

Begeleiding rekenen

automatisering van de basisvaardigheden • tellen • rekenstrategieën • individuele rekenproblemen • succeservaringen op het gebied van rekenen

Lees meer en aanmelden

Dapper! – sociale vaardigheidstraining

contact maken met anderen • positief zijn over jezelf en een ander • gesprekken voeren • gevoelens uiten • nee zeggen • voor jezelf opkomen • samenwerken

Lees meer en aanmelden

Hardnekkigheidtraject bij groepsbegeleiding rekenen

Aanvullend traject op de groepsbegeleiding rekenen bij een vermoeden van dyscalculie.

Lees meer en aanmelden

Angst de baas! – faalangstreductietraining

complimenten geven en ontvangen • positief leren denken • ontspanningsoefeningen

Lees meer en aanmelden

Goed voorbereid naar het VO

systematische aanpak voor werkwoordspelling • leerstrategieën • mindmappen • het schrijven van leenwoorden

Lees meer en aanmelden

Klaar voor de start! – brugklastraining

zelfbeeld • zelfvertrouwen • kritiek geven • voor jezelf opkomen • pesten en omgaan met conflicten • samenwerken en omgaan met elkaar • plannen van schoolwerk

Lees meer en aanmelden

Leren leren! – studievaardighedentraining

woordjes leren • begrijpend lezen • verslagen en werkstukken maken • toetsen voorbereiden • samenvattingen maken • structureren en plannen van huiswerk

Lees meer en aanmelden