Onderzoekt en begeleidt bij leer- en gedragsproblemen

We werken vraaggericht en ondersteunend

Opdidakt helpt kinderen en jongeren een goede start te maken in de maatschappij door ondersteuning te bieden wanneer zij vastlopen in hun ontwikkeling. Wij doen onderzoek naar leerproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie en intelligentie. Ook geeft Opdidakt behandelingen die gericht zijn op zowel didactisch als op sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast ondersteunen we scholen bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Wij zijn actief op 35 locaties door heel Nederland

Meer over Opdidakt