Diagnostiek bij leerlingen

Inzicht en advies

Soms wil je als leerkracht meer inzicht in de mogelijkheden van een individuele leerling. Met name als deze tegen bepaalde barrières aanloopt en niet goed weet hoe hiermee om te gaan. Onze orthopedagogen en psychologen kunnen onderzoek doen en de specifieke onderwijsbehoeften van die leerling in kaart brengen. Op basis van dit onderzoek geven we jou handelingsgericht advies, waarbij de focus ligt op de aanpak door jou als leerkracht.

Onze onderzoeken zijn maatwerktrajecten en worden afgestemd op de hulpvraag. Je kunt hierbij denken aan onderzoek met betrekking tot het leren, zoals intelligentie, hoogbegaafdheid en ernstige rekenproblemen/dyscalculie. Maar ook onderzoek met betrekking tot het gedrag, zoals sociale vaardigheden en faalangst. Ook is het mogelijk om onderzoek te doen naar executieve functies, zoals de werkhouding of planningsvaardigheden van een leerling.

Werkwijze

Voorafgaand aan het onderzoek hebben we een intakegesprek met ouders en jou als leerkracht en/of de interne begeleider. Een klassenobservatie maakt vrijwel altijd deel uit van het onderzoek. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de interactie tussen jou en jouw leerling. Afhankelijk van de hulpvraag neemt het onderzoek 1 tot 2 dagdelen in beslag. Het onderzoek wordt uitgevoerd op school.

Aanmelden

Om de diagnostiek af te kunnen stemmen op de hulpvraag, verzoeken wij je het aanmeldformulier onderzoek schoolservice in te vullen en te mailen naar de vestiging van Opdidakt bij jou in de buurt. Voor onderzoek naar rekenproblemen en dyscalculie is een specifiek aanmeldformulier beschikbaar. De betreffende formulieren vind je onderaan deze pagina.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Neem contact op of lees meer over Opdidakt