Lezen en spellen

Lezen en spellen zijn twee belangrijke vaardigheden die we in het dagelijks leven toepassen, zoals het lezen van binnenkomende berichtjes op je telefoon, het schrijven van een simpel boodschappenlijstje of het spellen van je eigen naam. In het onderwijs wordt er dan ook veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van deze vaardigheden. Leren lezen en spellen is belangrijk voor kinderen om hun woordenschat uit te breiden en hun wereldbeeld te verbreden. Niet elk kind vindt dit echter makkelijk om te leren. Sterker nog, ongeveer vijftien procent van de kinderen verlaat het basisonderwijs met een taalachterstand.

Heeft mijn kind lees- en spellingproblemen?

Als er wordt gesproken over lees- en spellingproblemen, dan komt vaak de term ‘dyslexie’ ter sprake. Hoewel ongeveer 4% van Nederlandse kinderen te maken heeft met dyslexie, zijn er ook kinderen met lees- en spellingproblemen die minder hardnekkig zijn en door vaak te oefenen verholpen kunnen worden. Ook voor deze kinderen bieden wij deskundige begeleiding.

Mogelijk heb je als ouder vanuit school signalen ontvangen dat het lezen en spellen lastig is voor jouw kind, of ervaar je dit zelf in het dagelijks leven of tijdens het maken van huiswerk. Het is dan heel fijn en verstandig om deskundig hulp in te schakelen om ervoor te zorgen dat de taalachterstand zo klein mogelijk blijft. Niet elke school heeft de tijd en/of middelen om hier voldoende aandacht aan te besteden. Daarom zijn wij er! Onze begeleiding is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, en wordt afgestemd op de specifieke behoeften van het kind.

Ik durf veel beter hardop te lezen in de klas. Ik heb zelfs meegedaan met een voorleeswedstrijd en werd 2e!" - Yara, 11 jaar

Dit kun je verwachten van onze lees- en spellingbegeleiding

Het doel van onze begeleiding is om ervoor te zorgen dat jouw kind (weer) presteert op het niveau van zijn leeftijdsgenootjes. Voordat we starten met het begeleidingstraject, brengen we het huidige niveau van jouw kind in kaart. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op: we beschrijven de doelen waaraan we gaan werken en hoe we die gaan realiseren. De focus ligt op de onderdelen waarbij jouw kind extra ondersteuning nodig heeft.

Elke sessie van de begeleiding begint met het geven van instructies. Daarna richten we ons op het oefenen en toepassen van de aangeboden vaardigheden. Oefeningen voor thuis zijn hierbij ook een belangrijk onderdeel. Indien wenselijk werken we samen met school om goed aan te sluiten bij de methodes en termen die op school worden gebruikt. Zo zorgen we ervoor dat jouw kind het meeste uit de begeleiding haalt!

Vormen van begeleiding

Wij bieden zowel individuele als groepsgewijze begeleiding. Bij de groepsbegeleiding werken we in kleine groepen. Op deze manier is er voldoende aandacht voor de specifieke behoeften van elk kind, terwijl de kosten aanmerkelijk lager zijn dan bij individuele begeleiding. Geïnteresseerd in meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

 

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.