Dyslexie
Niet vergoede dyslexiezorg

Indien er geen vermoeden is van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) worden de kosten voor onderzoek en behandeling niet vergoed. U kunt dan bij Opdidakt terecht voor een particulier traject.

Naast individuele begeleiding bieden we ook groepstrainingen voor kinderen met lees- en spellingproblemen. Hierbij wordt gewerkt in kleine groepen. Op deze manier is er voldoende aandacht voor de specifieke behoeften van elk kind, terwijl de kosten aanmerkelijk lager zijn dan bij individuele begeleiding. Tijdens het intakegesprek bespreken we uw hulpvraag en kijken we samen welke vorm van onderzoek of begeleiding het beste aansluit bij uw wensen en verwachtingen.