Vergoeding dyslexiezorg

Een kleine groep van alle kinderen met dyslexie voldoet aan de criteria voor ernstige dyslexie (ED). Dit is een ernstige vorm van dyslexie. Als de leerkracht en intern begeleider op de basisschool vermoeden dat jouw zoon of dochter ED heeft, dan stellen zij een leerlingdossier samen. Hierin moet duidelijk staan omschreven wat de achterstand van de leerling inhoudt en wat er door school aan begeleiding is geboden om deze achterstand te verkleinen. Dit laatste heeft als doel de hardnekkigheid van de lees- en eventueel spellingproblemen aan te tonen.

Intakegesprek

Als je vermoedt dat jouw kind ernstige dyslexie heeft, dan kun je contact opnemen met één van onze vestigingen bij jou in de buurt. Een oriënterend intakegesprek kan op korte termijn plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek brengen we de ontwikkeling en problematiek van jouw zoon of dochter in kaart. Op basis van dit gesprek en een beoordeling in het leerlingdossier wordt besloten of er verder kan worden gegaan met vergoed onderzoek naar ernstige dyslexie.

Vergoeding ernstige dyslexie door gemeente

Onderzoek naar ernstige dyslexie wordt vergoed door de gemeente. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van ED, wordt tevens de behandeling vergoed. Wij hebben hiervoor contracten afgesloten met de gemeenten in de regio’s waarin we actief zijn. De procedure voor verwijzing verschilt per gemeente. Op de pagina routeverwijzing kun je zien hoe de route in jouw gemeente verloopt. Vanzelfsprekend kun je ook contact met ons opnemen als je hier vragen over hebt.

Let op: vergoede zorg voor ED geldt alleen voor basisschoolkinderen tussen de 7 en 13 jaar oud.

Niet vergoede dyslexiezorg

Indien er geen vermoeden is van ED, maar je hebt wel het vermoeden van lees- en/of spellingsproblemen of dyslexie bij jouw kind, dan kun je bij ons terecht voor een particulier traject. Ook voor particuliere dyslexiezorg dient er sprake te zijn van een ernstige achterstand en hardnekkigheid van de klachten.

Let op: de kosten voor particulier onderzoek of begeleiding worden niet vergoed en zijn dus voor eigen rekening.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.