Oorzaak dyslexie

Het is nog onduidelijk wat de precieze oorzaak is van dyslexie. Wel weten we dat je met dyslexie geboren wordt, dat dyslexie erfelijk is en dat het te maken heeft met de manier waarop de hersenen zich ontwikkelen.

Is dyslexie erfelijk?

Dyslexie is voor een deel erfelijk. Dat wil zeggen dat de kans groter is dat een kind dyslexie heeft als één van de ouders dyslexie heeft. Kinderen van wie één van de ouders dyslexie heeft, hebben ongeveer een vier keer grotere kans om dyslexie te ontwikkelen dan kinderen van wie de ouders geen dyslexie hebben. Er is niet één gen dat leidt tot dyslexie, maar er zijn meerdere genen die in verschillende mogelijke combinaties van invloed zijn.

Dyslexie en de hersenen

Duidelijk is dat bij kinderen met dyslexie de hersenen op een andere manier ontwikkeld zijn dan bij kinderen zonder dyslexie. Hoe dit precies werkt, is tot nu toe niet helemaal duidelijk. Er is namelijk geen eenduidige oorzaak voor dyslexie. Of een kind dyslexie heeft hangt af van verschillende factoren. Meerdere en verschillende factoren kunnen leiden tot dyslexie.

De ontwikkeling in de hersenen op gebied van geschreven taal heeft niets te maken met de intelligentie van een kind. We weten inmiddels dat dit los van elkaar staat. Einstein had bijvoorbeeld ook dyslexie!

Einstein

Andere factoren

We weten dat bij kinderen met dyslexie de verbindingen in de hersenen minder sterk ontwikkeld zijn als het gaat om directe letter- en woordherkenning. Het kost kinderen met dyslexie meer moeite om letters en woorden automatisch te herkennen. Voor kinderen met dyslexie is het lastiger om klanken aan tekens te koppelen en andersom. Ook is het moeilijker om letters vlot te benoemen. Daarnaast is het lastiger om de woorden in hun woordenbibliotheek te krijgen.

Ook weten we dat kinderen met dyslexie moeite hebben met het herkennen en veranderen van klankstructuur van woorden zonder dat het om de betekenis van het woord gaat: bijvoorbeeld het herkennen van de klanken in een woord en daar één letter uit weghalen (stop – s wordt sop).

Dyslexie gaat niet over, maar met de juiste interventies en ondersteuning kunnen dyslecten hun hersenen trainen om de spellingregels beter te leren begrijpen en strategieën toe te passen om het lezen en spellen makkelijker te maken.

Lees meer over het dyslexieonderzoek.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.