Dyslexie traject

Een EED-traject bij Opdidakt verloopt in principe volgens een vaste opbouw, maar omdat ieder traject wordt afgestemd op het individuele kind, kunnen de stappen afwijken.

Eerste contact

Als ouder kun je je kind aanmelden bij Opdidakt via de website of door telefonisch contact op te nemen met het contactbureau. Hierbij geef je aan dat er een vermoeden van Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie (EED) bij jouw kind is.

Invullen en terugsturen ingevulde documenten

Na de aanmelding ontvang je van ons enkele documenten om in te vullen. Ook vragen we je om bij de school van jouw kind zijn of haar leerlingdossier op te vragen en aan te leveren. Het is belangrijk dat de documenten vóór de intake bij ons binnen zijn, zodat we ons vooraf goed kunnen inlezen.

Telefonische intakegesprek

Tijdens het telefonische intakegesprek krijg je meer informatie over het verloop van het proces. Eventueel worden er nog aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van de aangeleverde documenten. En uiteraard is er ruimte om vragen te stellen aan de intaker.

Screening

Vervolgens wordt het leerlingdossier gescreend. Dit betekent dat wij beoordelen of jouw kind inderdaad in aanmerking komt voor onderzoek naar ernstige, enkelvoudige dyslexie.

Diagnostiek

Komt jouw kind in aanmerking voor onderzoek, oftewel diagnostiek, dan volgt er een onderzoek dat bestaat uit twee delen. Het eerste onderdeel is het intelligentieonderzoek. Het tweede deel bestaat uit lees- en spellingtesten om te bepalen of er sprake is van een grote achterstand op lezen en/of spelling. Daarnaast worden achterliggende factoren van ernstige dyslexie onderzocht.

Adviesgesprek

Na deze twee onderzoeksmomenten wordt een rapportage gemaakt. Vervolgens vindt er een adviesgesprek plaats, bij voorkeur met beide ouders, om de bevindingen, conclusie en adviezen uit het onderzoek te bespreken. Op hoofdlijnen zijn er drie mogelijke conclusies:

  1. Er is geen sprake van dyslexie.
  2. Er is sprake van dyslexie, maar niet van de enkelvoudige of ernstige variant. Dit betekent dat jouw kind een dyslexieverklaring krijgt, maar niet in aanmerking komt voor een vergoed behandeltraject. We kunnen de behandelingen wel particulier voortzetten.
  3. Er is sprake van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Dit betekent dat jouw kind een dyslexieverklaring krijgt en in aanmerking komt voor een vergoed behandeltraject.

 

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.