Dyslexie onderzoek

Heb je het vermoeden dat jouw kind last heeft van dyslexie? Dan kun je door ons een onderzoek laten uitvoeren. Met dit onderzoek brengen wij o.a. de lees- en spellingvaardigheden, onderliggende factoren van dyslexie en de intelligentie van jouw zoon of dochter in kaart. Voordat we hiermee kunnen beginnen, is het noodzakelijk dat wij het leerlingdossier van jouw kind van school ontvangen. Hierin moet duidelijk staan omschreven wat de achterstand van jouw kind precies inhoudt en welke begeleiding al door de school is geboden om deze achterstand te verkleinen. Op basis van een intakegesprek en een beoordeling van het leerlingdossier wordt besloten of een dyslexieonderzoek wordt gestart.

dyslexie test

Onderdelen van een dyslexieonderzoek

Een dyslexieonderzoek start met een intakegesprek. Afhankelijk van de gegevens die al aanwezig zijn, kan een dyslexieonderzoek bestaan uit een:

  • intelligentieonderzoek
  • didactisch onderzoek
  • functieonderzoek
  • onderzoek naar onderliggende factoren van dyslexie

Een van de belangrijkste onderdelen van deze onderzoeken, is het in kaart brengen van enkele specifieke vaardigheden. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om vast te stellen in hoeverre jouw kind in staat is om op een nauwkeurige en tevens snelle wijze:

  • klanken aan letters te verbinden (klank-tekenkoppeling);
  • rijtjes cijfers en letters kan benoemen;
  • klanken kan onderscheiden en gebruiken.

Aan de hand van deze resultaten beoordelen wij of er sprake is van dyslexie. Daarna, op basis van de sterke en zwakke kanten van jouw kind, stellen wij een gericht handelingsadvies op.

Online vragenlijst dyslexie

Heb je het vermoeden dat jouw kind te maken heeft met dyslexie? En vraag je je af of dit onderzocht kan worden? Maak dan de online dyslexie test.

Naar de online dyslexie test

Dyslexieverklaring

De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een verslag. Deze lichten wij toe tijdens een adviesgesprek met jou als ouder en indien gewenst ook met de interne begeleider en/of leerkracht van jouw kind. Als er bij jouw zoon of dochter inderdaad sprake is van dyslexie, dan geven wij een dyslexieverklaring af. Jouw kind kan dan in aanmerking komen voor compenserende maatregelen op school. Hierbij kun je denken aan:

  • extra tijd bij het maken van toetsen;
  • het gebruikmaken van hulpmiddelen, zoals voorleessoftware, een leesliniaal of spellingkaarten;
  • het minder zwaar aanrekenen van spelfouten.

Er bestaat geen standaard dyslexieverklaring; elk kind is immers anders en dus wordt een dyslexieverklaring afgestemd op de specifieke behoeften van jouw kind. Hoewel een dyslexieverklaring onbeperkt geldig is, is het mogelijk dat het document aangepast wordt als jouw kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat. Dit is nodig, omdat jouw kind dan hoogstwaarschijnlijk andere ondersteuningsbehoeften heeft.

Kosten en vergoeding dyslexie onderzoek

Wij bieden zowel vergoed dyslexieonderzoek als particulier dyslexieonderzoek aan. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van het dyslexieonderzoek geldt o.a. dat jouw kind tussen de 7 en 13 jaar oud is en op de basisschool zit. De kosten worden dan vergoed door de gemeente. Indien jouw kind niet in aanmerking komt voor vergoed dyslexieonderzoek, dan kun je een aanvraag bij ons indienen voor een particulier onderzoek. Let op: ook voor particulier onderzoek dient er sprake te zijn van ernstige achterstand en hardnekkigheid van de klachten. De kosten voor particulier onderzoek worden niet vergoed en zijn voor eigen rekening.

Lees meer over dyslexie begeleiding.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.