Dyslexie onderzoek

Heb je het vermoeden dat jouw kind last heeft van dyslexie? Dan kun je door ons een onderzoek laten uitvoeren. Met dit onderzoek brengen wij o.a. de lees- en spellingvaardigheden, onderliggende factoren van dyslexie en de intelligentie van jouw zoon of dochter in kaart. Voordat we hiermee kunnen beginnen, is het noodzakelijk dat wij het leerlingdossier van jouw kind van school ontvangen. Hierin moet duidelijk staan omschreven wat de achterstand van jouw kind precies inhoudt en welke begeleiding al door de school is geboden om deze achterstand te verkleinen. Op basis van een intakegesprek en een beoordeling van het leerlingdossier wordt besloten of een dyslexieonderzoek wordt gestart.

dyslexie test

Onderdelen van een dyslexieonderzoek

Een dyslexieonderzoek start met een intakegesprek. Afhankelijk van de gegevens die al aanwezig zijn, kan een dyslexieonderzoek bestaan uit:

 • onderzoek naar lezen en spellen
 • onderzoek naar onderliggende factoren van dyslexie
 • intelligentieonderzoek
 • in kaart brengen belemmerende en beschermende factoren

Aan de hand van deze resultaten beoordelen wij of er sprake is van dyslexie. Daarna, op basis van de sterke en zwakke kanten van jouw kind, stellen wij een gericht handelingsadvies op.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor vergoed dyslexie onderzoek in het basisonderwijs hanteren we de volgende criteria:

 • Ernst: de afgelopen drie hoofdmeetmomenten een E of V- (min) score behaald op DMT (Drie Minuten Toets). Eventueel aangevuld met drie keer E of V- (min) score behaald op Cito Spelling.
 • Hardnekkigheid: extra hulp gehad tussen de drie hoofdmeetmomenten op school voor lezen (en eventueel spelling). Hierbij gaat het om specifieke hulp op individueel niveau of in een klein groepje buiten de klas (totaal minimaal 60 minuten per week)

Voor particulier dyslexie onderzoek in het basisonderwijs hanteren we de volgende criteria:

Ernst: de afgelopen drie hoofdmeetmomenten een E of V- (min) score behaald op Cito Spelling.

Hardnekkigheid: extra hulp gehad tussen de drie hoofdmeetmomenten op school voor spelling. Hierbij gaat het om specifieke hulp op individueel niveau of in een klein groepje buiten de klas (totaal minimaal 60 minuten per week)

Voor particulier dyslexie onderzoek in het voortgezet onderwijs hanteren we de volgende criteria:

 • Ernst: Minimaal in het afgelopen anderhalf jaar problemen met lezen en/of spellen, waarbij gedacht kan worden aan behalen van lagere cijfers op talen, meer tijd nodig voor huis-/leerwerk, meer spelfouten in schoolwerk en bij toetsen, meer tijd nodig bij toetsen, meer ondersteuning nodig van ouders (of anderen), in vergelijking met andere leerlingen.
 • Hardnekkigheid: Minimale vooruitgang na interventie(s).

Voor meer informatie bekijk het document Criteria voor aanmelding dyslexiezorg Voortgezet Onderwijs onder downloads

Online vragenlijst dyslexie

Heb je het vermoeden dat jouw kind te maken heeft met dyslexie? En vraag je je af of dit onderzocht kan worden? Maak dan de online dyslexie test.

Naar de online dyslexie test

Dyslexie verklaring

De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een verslag. Deze lichten wij toe tijdens een adviesgesprek met jou als ouder en indien gewenst ook met de interne begeleider en/of leerkracht van jouw kind. Als er bij jouw zoon of dochter inderdaad sprake is van dyslexie, dan geven wij een dyslexieverklaring af. Jouw kind kan dan in aanmerking komen voor compenserende maatregelen op school. Hierbij kun je denken aan:

 • extra tijd bij het maken van toetsen;
 • het gebruikmaken van hulpmiddelen, zoals voorleessoftware, een leesliniaal of spellingkaarten;
 • het minder zwaar aanrekenen van spelfouten.

Er bestaat geen standaard dyslexieverklaring; elk kind is immers anders en dus wordt een dyslexieverklaring afgestemd op de specifieke behoeften van jouw kind. Hoewel een dyslexieverklaring onbeperkt geldig is, is het mogelijk dat het document aangepast wordt als jouw kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat. Dit is nodig, omdat jouw kind dan hoogstwaarschijnlijk andere ondersteuningsbehoeften heeft.

Kosten en vergoeding dyslexie onderzoek

Wij bieden zowel vergoed dyslexieonderzoek als particulier dyslexieonderzoek aan. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van het dyslexieonderzoek geldt o.a. dat jouw kind tussen de 7 en 13 jaar oud is en op de basisschool zit. De kosten worden dan vergoed door de gemeente. Indien jouw kind niet in aanmerking komt voor vergoed dyslexieonderzoek, dan kun je een aanvraag bij ons indienen voor een particulier onderzoek. Let op: ook voor particulier onderzoek dient er sprake te zijn van ernstige achterstand en hardnekkigheid van de klachten. De kosten voor particulier onderzoek worden niet vergoed en zijn voor eigen rekening.

Mijn kind heeft dyslexie, wat nu?

Tijdig starten met begeleiding kan ervoor zorgen dat de leerachterstand van jouw kind over het algemeen beperkt blijft. Lees meer over dyslexie begeleiding.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.