Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen zijn in staat om goed en snel te leren. Daarom zou je verwachten dat zij goed functioneren. Dat is echter lang niet altijd het geval. Hoogbegaafde kinderen laten regelmatig onderpresteren, demotivatie, gedragsproblemen of problemen op sociaal-emotioneel gebied zien.

Een hoogbegaafd kind heeft een hoge intelligentie in combinatie met een creatief denkvermogen en in aanleg een sterke gedrevenheid. Gemiddeld laat ongeveer 10% van de kinderen kenmerken zien die kunnen duiden op (hoog)begaafdheid. Hoogbegaafde kinderen zijn in aanleg in staat om tot uitzonderlijke prestaties te komen op een of meerdere gebieden. De mate waarin hun aangeboren capaciteiten daadwerkelijk tot uiting komen, is afhankelijk van persoonlijkheidseigenschappen van het kind en de interactie met de omgeving (zoals ouders, school en leeftijdgenoten).