Dramatherapie

Bij dramatherapie maken we gebruik van creatieve werkvormen zoals rollenspel, doe- of tekenopdrachten, in combinatie met gesprekken. In een veilige situatie doet uw kind positieve ervaringen op, waardoor hij of zij beter inzicht krijgt in zijn of haar gevoelens en gedrag. Uw kind experimenteert met gedrag, zonder dat dit directe consequenties heeft voor het dagelijks leven. Hij of zij leert zich beter te uiten en op een adequate manier te reageren op situaties en emoties van anderen. Het doel van de begeleiding is moeilijkheden te herkennen, te accepteren, te verminderen of op te lossen. De dramatherapeut stimuleert uw kind om de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven toe te passen en biedt hierbij ondersteuning.

“Ik heb bijna nooit meer ruzie op voetbal en kan me in de lessen beter concentreren.”
Stijn (9 jaar)