Handelingsgerichte ouder-kindgesprekken

Een handelingsgericht ouder-kindgesprek leidt tot duidelijke, positief geformuleerde doelen met daaraan gekoppeld de benodigde handelingen om deze doelen te bereiken. Door de doelen samen te formuleren wordt vanuit alle betrokken partijen (ouders, kind en leerkracht) commitment gerealiseerd.

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus ‘hoe voer ik handelingsgerichte ouder-kindgesprekken?’ leren cursisten de gesprekken effectief in te zetten. Hierbij richten we ons op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de leerkracht. Cursisten leren op een professionele, gestructureerde en doelgerichte wijze gesprekken te voeren , met veel oog voor de ouders en het kind als gesprekspartner. Door deze wijze van gespreksvoering wordt tevens het eigenaarschap van kinderen (en hun ouders) over hun eigen leerproces vergroot.

Na afloop van de cursus:

  • kan de cursist op handelingsgerichte wijze een ouder-kindgesprek voeren
  • beschikt de cursist over vaardigheden om een ouder-kindgesprek uit te voeren
  • kan de cursist zijn of haar handelen met betrekking tot ouder-kindgesprekken aanscherpen

Registerleraar

Deze cursus is met 4 RU (registeruren) opgenomen in het lerarenregister.