Respect voor Thijmen

Bij vakken als begrijpend lezen en rekenen behoorde Thijmen bij de beste leerlingen van de klas. Het was frustrerend voor hem dat hij ondanks veel hulp en oefenen op school bij technisch lezen en spelling nauwelijks vooruitging. En erger nog, dat zijn klasgenootjes wel progressie boekten. Sommige hadden al het hoogste AVI-niveau bereikt! Dat was voor Thijmen heel moeilijk te accepteren, want hij had het eerste AVI-niveau bij lange na nog niet behaald. Het kostte hem heel erg veel moeite om een tekst vlot en secuur te lezen.

Dyslexie

Ruim 2 jaar geleden werd bij Thijmen de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) gesteld. Uit onderzoek kwam naar voren dat de grote achterstanden bij technisch lezen én spelling niet verklaard konden worden door een algemeen leerprobleem. Juist niet zelfs, Thijmen is een gemiddeld intelligente jongen. Hij kwam in aanmerking voor vergoede behandeling van zijn dyslexie. In juni 2013 werd de behandeling gestart. Samen met ouders en school werd een plan van aanpak gemaakt met als doel dat Thijmen weer progressie zou boeken bij technisch lezen en spelling. We zouden teruggaan naar de basis en daarbij stond klankbewustzijn en -herkenning centraal. Welke klanken zitten er bijvoorbeeld in het woordje stoep? Welke woord houd je over als je de T weghaalt? Naast de inhoudelijke begeleiding stond, zeker in het begin, de acceptatie van en het omgaan met de diagnose dyslexie centraal. Er werd uitleg gegeven over dyslexie en ingegaan op wat het voor Thijmen betekent. Wanneer heeft hij er last van en hoe kan hij er dan het beste mee omgaan?

Samen aan de slag

Wekelijks werd er hard gewerkt tijdens de behandeling. Soms ging het super goed, maar natuurlijk ging het ook wel eens wat minder. Dan was Thijmen bijvoorbeeld moe of had eerder dan verwacht een bepaalde toets moeten maken in de klas. De behandeling was niet alleen leerzaam, maar ook gezellig. Er was tijd voor een grap en een grol. Verhalen vertellen kan Thijmen als de beste en hij moet daarbij soms zelfs begrensd worden. Er moet immers wel gewerkt worden. Aan het eind van elke behandeling deden we meestal nog een leerzaam spelletje. Boggleflash was daarbij zijn favoriet!

Na verloop van tijd waren er de eerste succesjes. Weliswaar klein, maar toch. Het vele oefenen betaalde zich uit. Bepaalde woordstructuren werden sneller herkend en woorden werden sneller gelezen dan voorheen. Het schrijven van moeilijke woorden als kleurboek of scheurbuik ging steeds beter. Fijn dat het harde werken werd beloond! Aan inzet was sowieso geen gebrek bij Thijmen. Trouw werd het huiswerk met vader of moeder gemaakt. Vier dagen per week werd er geoefend; flitsen van woorden op de computer en lezen van teksten op een gestructureerde manier. Ook werden er spellingopdrachten gemaakt met de gekleurde blokjes als hulpmiddel. Dit alles kost natuurlijk veel tijd en dat is niet altijd even leuk. Zeker niet als je graag met je vrienden buiten speelt of naar de rugbytraining wilt. Toch heeft Thijmen dit altijd heel trouw gedaan. Afspraak is afspraak voor Thijmen en hij vindt het heel belangrijk om beter te worden in spelling en lezen.

Vooruitgang

En dat is ook gebeurd! De EED behandeling heeft Thijmen veel goed gedaan. Na anderhalf jaar begeleiding heeft Thijmen goede vooruitgang geboekt bij spelling. Klankonzuivere woorden worden foutloos geschreven, nou ja meestal… Zelfs de spellingregels van de open en gesloten klankgroepen beheerst hij inmiddels. Ook het lezen gaat steeds sneller, de eerste AVI-niveaus zijn al behaald!

Na afloop van de maximale periode van vergoede dyslexiehulp hebben zijn ouders besloten om de hulp op particuliere basis voort te zetten. Heel fijn voor Thijmen, want voor een kind met dyslexie blijft extra hulp erg belangrijk. Ik mag dan ook blijven werken met Thijmen en dat doe ik graag. Het contact tussen ons is heel vertrouwd. Thijmen boekt nog wekelijks progressie en de stijgende lijn zet zich voort.

Na de zomervakantie zijn we weer begonnen en we hebben er veel zin in!

Privé delen
Publiek delen