Dyscalculie
Screening dyscalculie

Wilt u weten of uw vermoeden van dyscalculie bij uw zoon of dochter terecht is, dan kan hij of zij worden aangemeld voor een screening naar dyscalculie. Het doel van deze screening is het bepalen van het rekenniveau van uw kind. We bepalen of en waar er hiaten zijn in de rekenontwikkeling, die wijzen op de aanwezigheid van een ernstige rekenproblematiek of rekenstoornis (dyscalculie). Door middel van de screening wordt gekeken of er een vermoeden van een rekenstoornis is, er wordt geen diagnose gesteld. Doordat in beeld is gebracht waar de moeilijkheden voor uw kind liggen, kunnen we hier in een eventueel begeleidingstraject specifiek aandacht aan besteden.

De resultaten van de screening worden weergegeven in een kort verslag, indien gewenst met handelingsadviezen voor begeleiding. De screening is geschikt voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs kan de screening in worden gezet om te bepalen welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben ter voorbereiding op de rekentoets. De screening kan zowel individueel als in een groep worden afgenomen.