Dyscalculie behandeling

Kinderen met dyscalculie hebben vaak moeite met automatiseren en moeten ‘bewust’ leren hoe ze moeten rekenen. Het aanleren van de vaardigheden moet verdeeld worden in kleine stapjes. Hierbij is meer structuur en herhaling nodig dan bij kinderen zonder rekenproblemen.

Binnen onze begeleidingen sluiten we aan bij het huidige rekenniveau van jouw kind en maken we gebruik van materialen die passen bij zijn of haar sterke kwaliteiten. Bij kinderen met dyscalculie zijn de basisvaardigheden van het rekenen vaak niet goed ontwikkeld. Het is tijdens de begeleiding dan ook belangrijk dat er in sommige gevallen teruggegaan wordt naar het begin.

Terug naar het begin

Het verbeteren van het getalinzicht is hierbij belangrijk. Daarnaast speelt inzicht in het decimale stelsel een belangrijke rol bij het rekenen. Indien jouw kind dit nog niet beheerst, dan zal ook aandacht worden besteed aan de waarde van elk cijfer in een getal en het verband tussen eenheden, tientallen en honderdtallen.

Door veel te oefenen en door in kleine stapjes aan te leren hoe een som aangepakt moet worden, wordt het rekenen makkelijker gemaakt. Naast het aanleren van strategieën wordt vaak een opzoekboekje gemaakt samen met jouw kind. De begeleiding van jouw zoon of dochter is altijd maatwerk en is gericht op de problemen waarmee hij of zij te maken heeft.

Psycho-educatie

Naast aandacht voor het rekenen en de rekenvaardigheden wordt er binnen de begeleiding ook psycho-educatie gegeven over dyscalculie. Door jouw kind uitleg te geven over wat dyscalculie inhoudt, leer hij of zij dat het een stoornis is die niet meer over zal gaan. Jouw zoon of dochter leert echter ook dat het iets is waar hij of zij niets aan kan doen en dat het niets met ‘dom zijn’ te maken heeft.

Bijkomende problemen behandelen

Kinderen en jongeren met dyscalculie ervaren over het algemeen veel stress tijdens rekentaken. Daarnaast is er relatief vaak sprake van faalangst op rekengebied. Naast begeleiding op het gebied van de didactische vaardigheden (het rekenen), is het bij ons ook mogelijk begeleiding te bieden gericht op (reken)faalangst. Dit doen wij door middel van cognitieve gedragstherapie. De begeleiding wordt gegeven door een orthopedagoog of psycholoog. Tijdens de begeleiding leren we kinderen hiermee om te gaan, zodat ze weer met plezier en vertrouwen naar school gaan.

 

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.