Dyscalculie onderzoek

Boekt jouw kind onvoldoende vooruitgang na lange en intensieve periodes van oefenen met rekenen? Of blijven de resultaten zeer zwak? Dan kan er vanuit school of jou als ouder het vermoeden ontstaan dat jouw zoon of dochter last heeft van dyscalculie. Om hier zeker van te zijn, kun je door ons een dyscalculie onderzoek laten uitvoeren. Dit is mogelijk voor kinderen vanaf groep 6.

De eerste stap

Een onderzoek naar dyscalculie start met een intakegesprek. Hiervoor kun je telefonisch een afspraak maken. Voorafgaand aan het intakegesprek word je gevraagd een aanmeldformulier in te vullen en de schoolgegevens van jouw zoon of dochter aan te leveren. Vervolgens wordt er aan de hand van de door jou en school ingevulde gegevens en de informatie uit het intakegesprek bepaald of het mogelijk is om een dyscalculie onderzoek uit te voeren. Als blijkt dat er aan alle richtlijnen voor het onderzoek voldaan wordt, dan nemen wij contact met jou op om het onderzoek in te plannen.

Het dyscalculie onderzoek zelf

Het onderzoek neemt minimaal twee momenten in beslag. Tijdens deze momenten wordt onder andere de rekenvaardigheden van jouw kind in kaart gebracht. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar verklarende factoren voor de rekenproblemen. Aan de hand van al deze resultaten en de vooraf aangeleverde informatie, beoordelen wij of er sprake is van dyscalculie.

De resultaten

Op basis van de sterke en zwakke kanten van jouw kind, stellen wij gerichte handelingsadviezen op. De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een verslag. Deze lichten wij toe tijdens een adviesgesprek mondeling.

Als er bij jouw zoon of dochter inderdaad sprake is van dyscalculie, dan geven wij een dyscalculieverklaring af. Jouw kind komt dan in aanmerking voor compenserende maatregelen op school. Hierbij kun je denken aan hulpmiddelen (bijv. een rekenkaart of rekenmachine) en extra tijd bij schooltoetsen en eindexamens. Elke school heeft de vrijheid om te bepalen welke voorzieningen bij toetsen en schoolexamens zijn toegestaan.

Soms (nog) geen dyscalculie onderzoek mogelijk

In sommige gevallen is het mogelijk dat het dossier niet ontvankelijk verklaard wordt. Wij kunnen dan geen dyscalculie onderzoek uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er onvoldoende gespecialiseerde hulp geboden is of wanneer de achterstand nog niet voldoende duidelijk naar voren komt uit de schoolgegevens.

Mocht onderzoek naar dyscalculie (nog) niet mogelijk zijn, dan kunnen wij wel een rekenonderzoek uitvoeren. Hierbij brengen wij het rekenniveau van jouw kind in kaart. Op deze manier zijn wij in staat concrete handelingsadviezen te geven voor de begeleiding van jouw zoon of dochter op school. Naast diagnostiek van rekenen en dyscalculie, bieden wij rekenhulp (begeleiding bij leerproblemen gericht op het rekenen).

Lees meer over onze dyscalculie behandeling.

 

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.