Samen rekenen

Samen werken aan beter lezen en spellen

Twee zusjes oefenden op school veel en vaak met het lezen en spellen. Ze behaalden echter steeds onvoldoende resultaat. Beiden zijn gemotiveerd en werken hard. Desondanks blijven ze allebei een achterstand houden op het gebied van lezen en spelling in vergelijking met hun klasgenootjes. Uiteindelijk worden beide leerlingen aangemeld bij Opdidakt.

Dyslexie

Na aanmelding worden beide leerlingdossiers gescreend en blijken de leerlingen in aanmerking te komen voor een dyslexieonderzoek. Op basis van de onderzoeken wordt bij de zusjes dyslexie vastgesteld. Inmiddels zitten ze in groep 8 en krijgen ze wekelijks dyslexiebehandeling. Tijdens deze dyslexiebehandelingen op school krijgen ze individuele begeleiding gericht op hun specifieke hulpvraag met betrekking tot het lezen en spellen. Daarnaast krijgen ze opdrachten mee voor thuis, zodat ze kunnen oefenen om het geleerde te verwerken.

Ze geven allebei aan dat ze het fijn vinden dat de begeleiding op school plaatsvindt. Ze zijn blij dat ze merken dat het lezen en spellen beter gaat. Voor mij als dyslexiebehandelaar is het fijn om met deze leerlingen te werken. Elke week hebben ze volgens afspraak de map bij zich en ze vertellen trots over wat ze thuis geoefend hebben. Omdat beide leerlingen al in groep 8 zitten, krijgen ze regelmatig huiswerk vanuit school. Ze kunnen dat reguliere huiswerk gebruiken als oefenmateriaal voor het lezen. Hierover maken we samen heldere afspraken.

Ouders

De ouders hebben het als prettig ervaren dat Opdidakt geen wachtlijst heeft. De onderzoeksrapporten vonden ze duidelijk en verhelderend. Tijdens het startgesprek met ouders en leerkracht heb ik uitgelegd wat van wie verwacht wordt. Dat zorgt voor duidelijkheid voor ouders, leerlingen en leerkracht. Het oefenmateriaal voor thuis is een verwerking van het aanbod tijdens de dyslexiebehandeling. Er zit een instructie bij voor ouders, waardoor zij hun dochters op de juiste manier kunnen ondersteunen. Ook de leerkracht vond het startgesprek verhelderend. Zij ziet dat de leerlingen hard werken en hoopt dat dit binnenkort te zien is in de lees- en spellingresultaten op school. De korte lijntjes tussen ouders, school en Opdidakt werken positief voor de behandelingen.

Linda Janssen (Orthopedagoog & Dyslexiebehandelaar)

Privé delen
Publiek delen