Artikel Rekenangst vs. Dyscalculie

Wat is het verschil tussen dyscalculie en rekenangst?

Heeft jouw kind moeite met rekenen? Misschien denk je direct aan dyscalculie, een leerstoornis op het gebied van rekenen. Maar wist je dat dyscalculie veel overlap vertoont met rekenangst?  Beide kunnen ervoor zorgen dat jouw kind slecht presteert in rekenen en wiskunde, testangst heeft en de rekenles vermijdt. Dyscalculie en rekenangst kunnen apart maar ook samen voorkomen. Toch zijn het twee verschillende problemen. In dit artikel leggen wij uit wat de verschillen zijn.

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een hardnekkige leerstoornis die invloed heeft op basale rekenvaardigheden als optellen en aftrekken, het herinneren van rekenfeiten en begrijpen van rekenconcepten. Het is een rekenstoornis die niet verdwijnt. Wil je meer kenmerken op een rijtje zien? Lees dan hier verder.

Wat is rekenangst?

Rekenangst is een emotioneel probleem dat zich kan uiten in twijfel aan het eigen kunnen en angst om te falen. Het is een intens gevoel van piekeren of angst bij het maken van een rekentaak en kan zowel thuis als op school voorkomen. Rekenangst kan ervoor zorgen dat je kind rekenen vermijdt, de interesse in school verliest of rekenopgaven verkeerd maakt terwijl het de antwoorden wel weet.

We weten niet precies waardoor rekenangst wordt veroorzaakt. Wat we wel weten is dat het opdoen van slechts een negatieve ervaring met rekenen, speed drills of gestandaardiseerde tests geen rekenangst veroorzaken. Rekenangst komt voor in families, dus genen kunnen een rol spelen. Verder kunnen onderliggende problemen met rekenen evenals herhaalde negatieve ervaringen met rekenen meespelen.

Rekenangst is geen DSM-5 diagnose, maar deze vorm van angst komt veel voor. Onderzoekers gaan ervan uit dat 3 tot 5 procent van de kinderen rekenangst ervaart.

De verschillen tussen dyscalculie en rekenangst

Dus hoe kun je dyscalculie onderscheiden van rekenangst? Om het zo duidelijk mogelijk te maken, leggen we enkele voorbeelden naast elkaar:

Zorgen maken
Dyscalculie: je kind verwacht dat het slecht zal presteren op een rekentoets, omdat het de stof niet begrijpt, zelfs niet na het bestuderen ervan.

Rekenangst: je kind maakt zich zorgen dat het slecht zal presteren op een rekentoets, ook al heeft je kind ervoor geleerd en begrijpt het de lesstof prima.

Prestatie
Dyscalculie: je kind presteert zelfs na een goede voorbereiding slecht op een rekentoets, omdat het de stof niet begrijpt.

Rekenangst: je kind presteert matig op rekentoetsen ondanks een goede voorbereiding, omdat het last heeft van angst.

Huiswerk
Dyscalculie: je kind doet erg lang over het huiswerk en heeft veel antwoorden fout.

Rekenangst: je kind slaat zich vrij gemakkelijk door het huiswerk heen en kan de meeste opgaven correct beantwoorden, maar voelt zich ondertussen angstig. Door de angst kan je kind zelfs fouten maken: het focust te veel op bepaalde details of heeft juist moeite met andere details.

Rekenles vermijden
Dyscalculie: je kind probeert de rekenles te vermijden, vooral als er een quiz of een toets is, omdat het ervan overtuigd is dat het zal falen.

Rekenangst: je kind probeert de rekenles te vermijden als er een quiz of toets is.

Behaalde cijfers
Dyscalculie: je kind haalt slechte cijfers voor zijn of haar huiswerk, klassikale opdrachten en toetsen.

Rekenangst: je kind haalt goede cijfers voor het huiswerk en voor klassikale opdrachten, maar niet voor de toetsen.

Wat kun je als ouder doen?

Als je weet wat de verschillen zijn tussen dyscalculie en rekenangst, dan kun je samen met je kind op zoek gaan naar oplossingsstrategieën om er beter mee om te gaan. In het geval van dyscalculie heeft het weinig zin om er samen meer tijd in te steken in de hoop op verbetering. Als je vermoedt dat er bij jouw kind sprake is van dyscalculie, kun je door ons een dyscalculie onderzoek laten doen. Mocht er sprake zijn van dyscalculie, dan kunnen jullie professionele dyscalculie begeleiding krijgen. Daarnaast kunnen wij bijkomende problemen helpen aanpakken.

Hoe help je je kind als het rekenangst heeft?

Als jouw kind rekenangst heeft, help je niet door het rekenen volledig uit zijn leven te bannen. Een bepaalde mate van stress is juist goed. Je kind moet de juiste mate van uitdaging voelen, zonder overweldigd te worden.

In tegenstelling tot bij dyscalculie, kan bijles in rekenen de rekenangst helpen doorbreken. Een beter begrip van basale rekenconcepten kan je kind helpen bij het verminderen van de angst. Maar wat net zo belangrijk is, is dat je kind zich zelfverzekerd voelt over deze basisvaardigheden. Als je kind meer zelfvertrouwen krijgt, zal de rekenangst langzaam afnemen of zelfs verdwijnen.

Het is belangrijk om te weten waardoor de rekenangst getriggerd wordt. Zijn er bepaalde typen rekenopgaven die voor meer angst zorgen? Je kunt een angstlogboek bijhouden om patronen te ontdekken in het gedrag van je kind. Dit kan inzicht geven in waarom en wanneer je kind angstig wordt en helpen bij het vinden  van oplossingsstrategieën.

Privé delen
Publiek delen