Onderzoek naar intelligentie

Het gebruik van een intelligentietest voor je kind

Wat altijd belangrijk is om te onthouden, is dat een intelligentietest slechts een momentopname is, en daarom een schatting is van het intelligentieniveau. Veel verschillende factoren kunnen invloed hebben op de uitslag van een intelligentietest, zoals de (fysieke) gezondheid, vermoeidheid en emoties. Het is dan ook goed mogelijk dat de scores door de jaren veranderen.

Toch is de WISC-V een zeer nuttig instrument om het cognitief functioneren van kinderen vast te stellen: niet alleen is het mogelijk om inzichten te krijgen in de capaciteiten van kinderen, maar ook om eventuele oorzaken van leerproblemen te identificeren. Een intelligentieonderzoek geeft dus een beeld van de sterke kanten van jouw kind en laat ook zien met welke vaardigheden jouw kind meer moeite heeft. Als er grote verschillen zijn tussen de sterke en zwakke kanten, dan kan dit o.a. leiden tot faalangst, een laag zelfbeeld, onzekerheid of spanningsklachten.

Intelligentieonderzoek kind

Wellicht heb je het idee dat jouw kind wordt onder- of overschat. Of misschien is onduidelijk wat er van jouw zoon of dochter verwacht mag worden of zijn er twijfels of het onderwijsniveau passend is. Een intelligentieonderzoek kan wellicht antwoorden geven op vragen over de ontwikkeling van je kind.

Onderzoek naar intelligentie

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.