Dyscalculie
Onderzoek naar dyscalculie

Als u vermoedt dat uw zoon of dochter dyscalculie heeft, kunt u door Opdidakt een onderzoek laten uitvoeren. Met dit onderzoek brengen wij de rekenvaardigheden en de intelligentie in kaart. Hierbij kijken we of in de intelligentie een verklaring ligt voor de rekenproblemen. Aan de hand van de resultaten beoordelen wij of er sprake is van dyscalculie. Op basis van de sterke en zwakke kanten van uw kind stellen wij vervolgens gerichte handelingsadviezen op.

Een onderzoek naar dyscalculie start met een intakegesprek. Afhankelijk van de gegevens die reeds aanwezig zijn, kan een dyscalculieonderzoek bestaan uit een:

  • intelligentieonderzoek
  • didactisch onderzoek
  • functieonderzoek

De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een verslag en lichten we tijdens een adviesgesprek met u en indien gewenst met school toe.

Als er bij uw zoon of dochter inderdaad sprake is van dyscalculie geven wij een dyscalculieverklaring af. Uw kind komt dan in aanmerking voor compenserende maatregelen op school, zoals het gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld rekenkaart of rekenmachine) en extra tijd bij schooltoetsen en het eindexamen. Elke school heeft de vrijheid te bepalen welke voorzieningen bij toetsen en schoolexamens zijn toegestaan.