leervermogen-stimuleren-opdidakt

Zo geef je het leervermogen van je kind een boost

Als ouder wil je natuurlijk dat jouw kind zo goed mogelijk presteert op school. Om dat voor elkaar te krijgen is het heel belangrijk dat jouw kind zowel op school als thuis aan de slag gaat met leren. Juist door er thuis ook genoeg aandacht aan te besteden, help je jouw kind om het beste uit zichzelf te halen.  Als ouder speel je misschien wel de belangrijkste rol in de schoolcarrière van je kind. Dus wat kun je doen om het leervermogen van je kind een boost te geven? Wij hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet.

Leervermogen, wat is dat?

Leervermogen verwijst naar het vermogen om nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag te verwerven door ervaring, training of opleiding. Het is essentieel voor de aanpassing aan nieuwe omgevingen en het oplossen van problemen. Leervermogen wordt beïnvloed door verschillende factoren: motivatie, cognitieve vaardigheden en capaciteiten, genetica, ervaring en voorkennis, en de kwaliteit van het leermateriaal of de leeromgeving. Het is mogelijk om het leervermogen van je kind positief te beïnvloeden door inspanning en oefening.

Hoe kun je het leervermogen van je kind vergroten?

Over het algemeen is het belangrijk om je kind een ondersteunende en stimulerende omgeving te bieden die aanmoedigt om te leren en te ontdekken. Zo help je het cognitief leervermogen te stimuleren en de cognitieve ontwikkeling te ondersteunen. We hebben 14 effectieve strategieën voor je op een rijtje gezet.

 1. Creëer liefde voor leren –  maak je kind nieuwsgierig door het zoveel mogelijk te stimuleren om vragen te stellen, zijn interesses te verkennen en nieuwe dingen te ontdekken. Zo help je je kind om een positieve houding ten opzichte van leren te ontwikkelen. Of wat dacht je ervan je kind in te schrijven voor buitenschoolse activiteiten, zoals bijles of verrijkingsprogramma’s?
 2. Ontwikkel flexibiliteit – leer je kind open te staan voor nieuwe ideeën en benaderingen. Laat je kind ook geregeld nieuwe dingen proberen. Zo leert je kind flexibiliteit te ontwikkelen en zich aan te passen aan nieuwe situaties.
 3. Bevorder kritisch denken – om het kritisch denken van je kind te stimuleren, is het goed om je kind aan te moedigen om vragen te stellen, verschillende perspectieven te overwegen, informatie kritisch te evalueren, creatief te denken en problemen op te lossen.
 4. Stimuleer een groeimindset –  motiveer je kind om uitdagingen aan te gaan en fouten te zien als kansen om te leren en te groeien. Zo help je je kind bij het ontwikkelen van een groeimindset.
 5. Ondersteun onafhankelijkheid – motiveer je kind om de regie te nemen over het eigen leerproces door zelf doelen te stellen, studiegewoonten te ontwikkelen, op zoek te gaan naar nieuwe informatie en  bronnen. Zo help je je kind een zelf gemotiveerde en zelfsturende leerling te worden.
 6. Moedig samenwerken aan – samenwerken met anderen is een uitstekende manier om sociale vaardigheden te ontwikkelen en te leren van anderen. Motiveer je kind daarom om naast het zelfstandige leren ook met anderen samen te werken.
 7. Bevorder taalontwikkeling – moedig je kind aan zich uit te drukken door te spreken, schrijven en tekenen. Lees samen met je kind en voer gesprekken om de taalvaardigheid te helpen ontwikkelen.
 8. Stimuleer de liefde voor lezen – lezen is een geweldige manier om je kind kennis te laten maken met nieuwe informatie en ideeën en helpt bij het ontwikkelen van de woordenschat en taalvaardigheid. Ga samen op zoek naar educatieve bronnen zoals online leermiddelen, educatieve apps en educatieve games die aansluiten bij de interesse van je kind.
 9. Bevorder praktijkgericht leren – motiveer je kind ook om praktijkgerichte leerervaringen op te doen zoals experimenten of projecten, waarbij je leert door te doen. Dit zal je kind misschien leuker of makkelijker vinden dan lezen.
 10. Voorlezen is een uitstekende manier om het leervermogen van je kind te stimuleren. Lees om de beurt met je kind voor en stel vragen over het verhaal of moedig aan verhalen te verzinnen of een eigen boek te schrijven.
 11. Spelen is belangrijk – spelen verbetert het leervermogen van je kind, waardoor het beter gaat presteren op school. Dit zal je kind motiveren om zich zowel op school als daarbuiten verder te ontplooien. Spelen stimuleert ook de creativiteit en het bedenken van ongebruikelijke oplossingen. Het helpt je kind bij het omgaan met emoties, het op een respectvolle manier met anderen omgaan en het verbindt kinderen met elkaar. Ook zorgt spelen er voor dat je kind weerbaar wordt en zich fysiek en mentaal gezond voelt.
 12. Bevorder fysieke activiteit – fysieke activiteit kan de cognitieve functies verbeteren en de ontwikkeling van de hersenen bevorderen. Motiveer je kind daarom om lichamelijk actief te zijn door bijvoorbeeld te sporten, dansen of buiten te spelen.
 13. Creëer een ondersteunende leeromgeving – zorg voor een rustige, goed verlichte en georganiseerde ruimte waar je kind kan studeren en huiswerk kan maken. Motiveer je kind om regelmatig pauze te nemen en tijd vrij te maken voor lichaamsbeweging en rust.
 14. Tot slot:  Zorg voor een verscheidenheid aan leerervaringen – het is belangrijk dat je je kind een breed scala aan leerervaringen en activiteiten aan biedt. Zo krijgt je kind de kans om op verschillende manieren te leren en zich te ontwikkelen.
Privé delen
Publiek delen