Leraar klas

Leerlingen met dyslexie? Zo kun je ze helpen!

In Nederland heeft ongeveer 4% van alle kinderen te maken met dyslexie. Als leerkracht ontkom je er niet aan dat je een keer in aanraking komt met een of zelfs meerdere van deze kinderen. Omdat je om je leerlingen geeft en je niet voor niets een leerkracht bent geworden, wil je je leerlingen natuurlijk zo goed mogelijk helpen. Oók als ze dyslexie hebben. Maar hoe kun je dat het beste doen? Wij geven je vijf tips om je op weg te helpen!

Tip 1: Zorg ervoor dat je klas snapt wat dyslexie is

Het is belangrijk dat jouw leerlingen met dyslexie zich geen buitenbeentjes voelen in de klas. Om dit te voorkomen, doe je er goed aan om niet alleen aan de rest van jouw klas uit te leggen wat dyslexie is, maar ook om de ‘positieve kanten’ van dyslexie te benoemen. Kinderen met dyslexie zijn namelijk vaak beelddenkers, creatief en kunnen snel verbindingen vinden en connecties leggen! Door dit duidelijk te maken aan de hele klas, kun je voorkomen dat dyslexie wordt gezien als iets negatiefs. Zo help je jouw leerlingen om meer begrip voor elkaar te hebben. En wie weet inspireer of motiveer je jouw leerlingen hiermee om elkaar te helpen!

Tip 2: Differentieer

Met een grote groep kinderen die rekenen op jouw begeleiding, tijd en aandacht is het natuurlijk lastig om elk kind uitgebreid aandacht te geven. Toch zullen jouw leerlingen met dyslexie dit nodig hebben. Door te differentiëren in de klas en andere leerlingen zelfstandig aan de slag te laten gaan, kun je net dat beetje extra aandacht geven aan die ene leerling met dyslexie. Om nóg efficiënter om te gaan met je waardevolle tijd, kun je gebruikmaken van meer visuele elementen tijdens de les (zie volgende tip).

Tip 3: Gebruik tekeningen of illustraties om iets uit te leggen

Onderzoek* toont aan dat de kans op het onthouden van (specifieke) informatie vergroot wordt door de informatie uit te tekenen – dit geldt voor jong en oud, dyslexie of geen dyslexie. Dus de volgende keer dat je les geeft aan de hele klas, laat je tekenvaardigheden erop los en geef je leerlingen de opdracht om mee te doen in hun schriftjes! Je ondersteunt hiermee je hele klas én geeft je leerlingen met dyslexie net dat beetje extra, zonder aparte tijd hiervoor vrij te maken. Geen tekentalent? Geen probleem, kant-en-klare illustraties of video’s gebruiken is ook een optie.

Tip 4: Oefening baart kunst

Ieder kind is ermee geholpen als er regelmatig met de lesstof wordt geoefend. Dit geldt ook voor kinderen met dyslexie. Dyslexie kan niet worden ‘verholpen’ door constant te blijven oefenen, maar door jouw leerlingen met dyslexie te ondersteunen met fonologische training (zoals rijmspelletjes en klankkaarten) en visuele ondersteuning (zie tip 3) maak je het ze wel makkelijker om de lesstof zo goed mogelijk onder de knie te krijgen.

Tip 5: Blijf positief en motiverend

Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat kinderen met dyslexie snel last kunnen krijgen van een negatief zelfbeeld; ze hebben immers veel te maken met tegenslagen en moeilijkheden doordat ze minder makkelijk meekomen in de klas. Ze kunnen daardoor snel gedemotiveerd raken. Als leerkracht heb je dan ook een belangrijke taak: je leerlingen motiveren en succesmomenten creëren. Dit kun je doen door geregeld je leerling te complimenteren op zijn of haar inzet. Geef daarbij positieve en constructieve feedback. Daarnaast helpt het om je leerling met dyslexie geregeld opdrachten te laten doen die hem of haar weinig moeite kosten, en dit op te volgen met een beloning. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan het opbouwen van zijn of haar zelfvertrouwen!

*Fernandes, M.A., Wammes, J.D., & Meade, M.E. (2018) The Surprisingly Powerful Influence of Drawing on Memory.

Privé delen
Publiek delen