Faalangsttraining

Hulp bij faalangst

Indien er bij jouw kind sprake is van faalangst en je je hier zorgen over maakt, kun je je bij ons aanmelden voor een intakegesprek. Op basis van dit gesprek en een vragenlijst die jij en eventueel de leerkracht invult, wordt een behandelplan opgesteld. Hierin worden onder andere de doelen en het type begeleiding beschreven.

Bij Opdidakt zijn verschillende vormen van faalangsttraining mogelijk om je kind te helpen met het overwinnen van faalangst. Zo kan er individueel gewerkt worden, maar kan er ook een groepstraining ingezet worden als dit meer past bij de klachten.

Heb je een verwijzing vanuit de gemeente of huisarts, dan kan jouw kind aangemeld worden bij onze collega’s van Mentaal Beter en wordt de behandeling vergoed. Indien dit niet het geval is, kan tijdens het intakegesprek met Opdidakt bekeken worden naar onze mogelijkheden.

Onze faalangsttraining bestaat meestal uit een op jouw kind afgestemde combinatie van onderstaande elementen:

Psycho-educatie

Psycho-educatie, ofwel het vergroten van kennis en inzicht over de problematiek bij zowel jou als ouder en jouw kind, vormt een belangrijk onderdeel van onze faalangsttraining. Hierbij wordt besproken want angst nu eigenlijk is, hoe het ontstaat en hoe het komt dat iemand bang blijft. Ook wordt er dieper ingegaan op wat faalangst is en waar het vandaan komt. Als ouder word je nauw betrokken bij de training. Je krijgt handvatten aangereikt om met de klachten van jouw kind om te gaan.

Cognitieve gedragstherapie

Met behulp van cognitieve gedragstherapie pluist jouw kind de concrete situatie die de faalangst oproept helemaal uit. Bij cognitieve gedragstherapie onderzoekt jouw kind hoe zijn of haar gedachten in de situatie samenhangen met gevoelens en gedrag. Vervolgens wordt onderzocht of de gedachten die jouw kind heeft (bijv. ‘Het lukt me toch niet’) wel kloppen en worden er helpende, meer passende gedachten geformuleerd. Jouw zoon of dochter gaat oefenen deze helpende gedachte toe te passen en leert ook gedrag aan dat kan helpen in de situatie waarin hij of zij faalangst ervaart, zoals ontspanningsoefeningen.

Mindset training

Kinderen met faalangst hebben soms een zogeheten ‘fixed mindset’, waarbij ze ervan uitgaan dat kwaliteiten en eigenschappen vast staan. Voorbeelden van gedachten die een kind met een fixed mindset kan hebben, zijn: ‘Ik maak een fout, zie je wel dat ik dom ben.’ Middels oefeningen kunnen kinderen in de faalangsttraining spelenderwijs uitgedaagd worden meer een ‘growth mindset’ aan te nemen, waarbij ze er meer van uit leren gaan dat intelligentie en kwaliteiten maakbaar zijn en dat je door oefenen nieuwe dingen kunt leren. Een voorbeeldgedachte is: ‘Ik maak een fout, dit is een kans om iets nieuws te leren.’

Ouder- en/of leerkrachtbegeleiding

Soms kan het helpend zijn om enkele begeleidingen voor jou als ouder of de leerkracht in te zetten, waarin ingegaan wordt op de specifieke behoeften van jouw kind. Soms kunnen kleine aanpassingen in de thuissituatie of op school al helpend zijn voor een faalangstig kind. Een voorbeeld van zo’n kleine aanpassing is de manier waarop je als ouder en leerkrachten een kind feedback geeft. Door feedback meer te richten op het proces (bijv. inzet/manier waarop iets is opgelost) in plaats van op het resultaat (bijv. goed/fout), kun je jouw kind helpen de druk van het behalen van goede resultaten wat te verminderen.

Na de training

Na enkele sessies en aan het eind van de faalangsttraining vindt er een evaluatie plaats. Er wordt dan besloten of de training moet worden verlengd of kan worden afgesloten.

 

Faalangsttraining

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.