Sociale vaardigheden

Wat zijn sociale vaardigheden?

Sociale vaardigheden zijn belangrijk voor een goede ontwikkeling. Wanneer deze bij kinderen minder goed ontwikkeld zijn, kan dit problemen opleveren in het aangaan en onderhouden van contact met anderen. Soms komen ze kwetsbaar over of worden vaker gepest.

Voorbeelden van sociale vaardigheden zijn:

 • voor jezelf opkomen;
 • je mening geven, interesse tonen in een ander;
 • nee zeggen als iemand je probeert over te halen;
 • jezelf op een positieve manier presenteren;
 • omgaan met kritiek;
 • controle hebben over emoties;
 • hulp vragen.

Belang van sociale vaardigheden

Kinderen met goede sociale vaardigheden kunnen beter samenwerken en conflicten op een goede manier oplossen. Ze kunnen initiatief nemen en hebben controle over hun emoties. Ook kunnen ze  goed inschatten wat gewenst gedrag is en zich daarop aanpassen. Wanneer sociaal gedrag in de klas wordt gestimuleerd, zitten kinderen beter in hun vel en presteren ze beter.

Problemen in de ontwikkeling van sociale vaardigheden

De problemen die kinderen op sociaal gebied kunnen ervaren zijn divers. Sommige kinderen zijn afwachtend, verlegen of sociaal angstig. Andere kinderen hebben moeite om zich aan regels te houden, reageren snel boos en/of komen snel met anderen in conflict.

Wanneer een kind problemen heeft met zijn sociale vaardigheden, kan dit verschillende oorzaken hebben:

 1. De vaardigheid ontbreekt en moet worden aangeleerd.
 2. De vaardigheid wordt niet toegepast, maar een kind beschikt wel over de vaardigheid. Er dient aandacht te worden besteed aan de motivatie om de vaardigheid wel toe te passen.
 3. De vaardigheid wordt niet op de juiste manier toegepast.

Sociale vaardigheden versterken

Middels een sociale vaardigheidstraining kan kinderen geleerd worden om sociaal geaccepteerd gedrag te vertonen. Bij ons kunnen sociale vaardigheden van kinderen uit groep 4 tot en met groep 8 worden versterkt. Dit kan zowel individueel als in groepsverband. Doel van de training is de sociale vaardigheden te vergroten, zodat de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van het kind toenemen.

Onderwerpen die in de training aan bod komen zijn:

 • adequaat contact maken;
 • het voeren van een gesprek;
 • het invoegen in een groep;
 • het uiten van gevoelens;
 • het aangeven van grenzen;
 • voor jezelf opkomen en grenzen aangeven.

 

 

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.