STER-kracht!

Dyslexie? Ontdek Jouw STER-kracht!

Dyslexie wordt vooral gezien als een beperking. Als je kind op school de ‘diagnose’ dyslexie krijgt, wordt dat uitgelegd als ‘een leerstoornis’. De stroming van neurodiversiteit gaat ervan uit dat iedereen uitdagingen en kwaliteiten heeft, ook mensen die dyslexie hebben. Net als dat we er allemaal anders uitzien, anders doen en van andere dingen houden, zijn onze breinen ook allemaal een beetje anders. En dat is juist leuk!

Moderne wetenschappelijke onderzoeken onderbouwen de visie dat kinderen met dyslexie geen stoornis hebben, maar een brein dat anders werkt en eigen voor- en nadelen heeft. Kinderen met dyslexie blinken vaak uit in verschillende dingen, dat noemen we de STER-krachten. Het is belangrijk dat kinderen deze talenten en speciale vaardigheden ontdekken en erachter komen wat ze met hun anders werkende brein allemaal kunnen.

Als de focus komt te liggen op waar jouw kind goed in is, creëer je motivatie, durf om te leren en zelfvertrouwen. Dat zijn de belangrijkste vaardigheden die je nodig hebt om te willen leren, om datgene aan te gaan waar je moeite mee hebt en vooruit te komen. Als je kind gelooft het te kunnen, zal het uiteindelijk beter gaan. Als je kind bovendien inziet dat het juist goed is in onderdelen waar anderen meer moeite mee hebben, geeft dat een boost aan zelfvertrouwen.

Wat zijn de STER-krachten van dyslexie?

STER staat voor Samenhangende denkkracht, Toekomstgerichte denkkracht, Epische denkkracht en Ruimtelijke denkkracht. Niet ieder kind met dyslexie bezit elke kracht, maar vaak herkent een kind zichzelf in een of meer van deze punten. Het kan zijn dat jouw kind geen van deze STER-krachten herkent. Geen paniek, dat kan vanzelf komen. Het zijn krachten die je kunt trainen en ontwikkelen.

Wat zijn deze STER-krachten?

De Samenhangende denkkracht of sterke ideeën denkkracht. Als jouw kind deze kracht bezit, heeft het vaak verrassende en goede ideeën waar anderen niet zo snel op komen. Je kind denkt in mogelijkheden en ziet overal verbindingen.

De Toekomstgerichte denkkracht of de tien-stappen-vooruit denkkracht. Als jouw kind deze kracht bezit, heeft het een groot probleemoplossend vermogen. Jouw kind is sterk in visualiseren en ziet vaak van te voren al helemaal voor zich hoe iets moet gebeuren en hoe het eruit gaat zien. Je kind heeft veel inzicht in het verleden, waardoor het de toekomst kan voorspellen.

De Epische denkkracht of enorme verhalen denkkracht. Als jouw kind deze kracht bezit, is het een kei in het onthouden van details, verhalen en gebeurtenissen. Je kind kan zich goed inleven en voelt iets weer helemaal als het eraan terugdenkt. Jouw kind is sociaal sterk, voelt situaties goed aan en houdt sterk rekening met anderen.

De Ruimtelijke denkkracht. Als jouw kind deze kracht bezit, dan denkt het in 3D. Je kind heeft een goed en gedetailleerd ruimtelijk voorstellingsvermogen. Je kind heeft technisch inzicht, is goed in technisch speelgoed, bouwen, een Minecraft spelletje en knutselen.

Tips voor ouders

Als ouder wil je natuurlijk niets liever dan dat het goed gaat met jouw kind. Het is belangrijk om uit te gaan van de kwaliteiten van je kind en zo samen te kijken naar de mogelijkheden en hoe je deze kan inzetten voor de dingen die moeilijk zijn. Kinderen met dyslexie weten meestal niet van hun STER-krachten af. Als jouw kind die eenmaal ontdekt heeft, kan het deze krachten inzetten. Je kind zal de dyslexie dan niet meer als een last zien, maar het als een superpower gaan beschouwen.

Zorg er verder voor dat je een team bent met school en kijk samen wat je kunt doen, zeker als je kind nog op de basisschool zit. Misschien hebben ze op school niet voldoende uitgebreide kennis hiervan en vinden ze het juist fijn om erover te sparren.

Verder hebben we nog een leestip: ‘Dyslexie als kans’ van auteur Brock Eide en Fernette Eide. Dit baanbrekende boek is geschreven door twee neurowetenschappers die jarenlang onderzoek hebben gedaan naar dyslexie. Ze laten zien hoe kinderen met dyslexie cognitieve eigenschappen hebben die juist vele kansen kunnen bieden. Hoe de hersenen simpelweg anders zijn gestructureerd waardoor ze niet alleen het geschreven woord anders waarnemen, maar ook een heel ander ruimtelijk inzicht hebben, bijzondere verbanden kunnen leggen die anderen missen, de wereld in verhalen kunnen begrijpen én supercreatief zijn. De auteurs beschrijven tevens welke beroepen passen bij dyslectici en hoe je duidelijk krijgt wat precies je sterke punten zijn.

Privé delen
Publiek delen