Begeleiding rekenen

Sommige kinderen hebben moeite met rekenen en zijn gebaat bij extra ondersteuning. Mogelijk is er sprake van dyscalculie. Maak je je zorgen over de rekenvaardigheden van jouw zoon of dochter? Meld hem of haar dan aan voor onze groepsbegeleiding rekenen.

De inhoud van de training stemmen we af op de rekenproblemen die jouw kind ervaart. Hiervoor maken we een analyse van de afgenomen rekentesten. We besteden aandacht aan het verbeteren van de rekenvaardigheden en het uitleggen en oefenen van verschillende rekenstrategieën. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt een hertest afgenomen om de rekenontwikkeling in kaart te brengen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Automatiseren van de basisvaardigheden

 • tellen
 • rekenstrategieën
 • individuele rekenproblemen
 • succeservaringen op het gebied van rekenen

Heb je een vermoeden van dyscalculie bij jouw kind en wil je dat aan de criteria voor onderzoek wordt voldaan? In overleg met school kan een aanvullend hardnekkigheidtraject worden ingezet.

Praktische informatie over deze training

 • Voor wie: Leerlingen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool
 • Groepsgrootte: 3-4 leerlingen
 • Duur training: 50 minuten
 • Aantal trainingen: 10 sessies
 • Kosten: Bekijk de tarieven in onze tarievenlijst.
 • Let op: Training gaat van start bij voldoende aanmeldingen

Aanmelden voor deze training

 • De trainingen starten in november, februari en mei.