Groepsonderzoek Dyslexie

Sommige leerlingen met langdurige lees- en spellingproblemen komen om uiteenlopende redenen niet in aanmerking voor vergoed dyslexieonderzoek. Voor deze groep leerlingen bieden wij naast individueel particulier onderzoek het groepsonderzoek dyslexie aan. Door de leerlingen gedeeltelijk groepsgewijs te testen, zijn de kosten van dit onderzoek aanzienlijk lager dan van individueel onderzoek.

Om leerlingen deel te kunnen laten nemen aan het onderzoek, dient de school een leerlingdossier aan te leveren. Hierin moet duidelijk staan omschreven wat de achterstand van de leerling is en wat er door school aan behandeling is geboden om deze achterstand te verkleinen. Dit laatste heeft als doel de hardnekkigheid van de lees- en spellingproblemen aan te tonen.

Voor wie is het groepsonderzoek dyslexie bedoeld?

Het groepsonderzoek dyslexie is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Wat houdt het groepsonderzoek dyslexie in?

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Een groepsonderzoek en een individueel onderzoek. Het groepsgewijze onderzoek bestaat uit een intelligentieonderzoek (NIO) en een dictee. Het groepsonderzoek duurt 3 uur. Tijdens het individuele onderzoek worden lees- en spellingtoetsen afgenomen en worden de onderliggende factoren van dyslexie onderzocht. Het individuele gedeelte duurt 1 uur. Iedere leerling ontvangt een verslag dat tijdens een individueel eindgesprek wordt besproken.

 

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.