Begeleiding rekenen

Sommige kinderen hebben moeite met rekenen en zijn gebaat bij extra ondersteuning. Mogelijk is er sprake van dyscalculie. Maakt u zich zorgen over het rekenen van uw zoon of dochter? Meld hem of haar dan aan voor onze groepsbegeleiding rekenen.

De inhoud van de training stemmen we af op de rekenproblemen die uw kind ervaart. Hiervoor maken we een analyse van de afgenomen rekentesten. We besteden aandacht aan het verbeteren van de rekenvaardigheden en het uitleggen en oefenen van verschillende rekenstrategieën. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt een hertest afgenomen om de rekenontwikkeling in kaart te brengen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 

  • automatiseren van de basisvaardigheden
  • tellen
  • rekenstrategieën
  • individuele rekenproblemen
  • succeservaringen op het gebied van rekenen

Heeft u een vermoeden van dyscalculie bij uw kind en wilt u dat aan de criteria voor onderzoek wordt voldaan? In overleg met school kan een aanvullend hardnekkigheidtraject worden ingezet.

Aanmelden voor deze training

  • De trainingen starten in november, februari en mei.
  • Mijn zoon of dochter kan deelnemen op onderstaande momenten. In overleg met de verschillende deelnemers bepalen we de definitieve trainingsdag. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met uw voorkeur.