Particulier traject

Hoe verloopt een particulier traject bij Opdidakt?

Het proces van particuliere zorg verloopt volgens een aantal stappen en is afhankelijk van of het een (individuele) begeleidingsvraag betreft of een vraag naar diagnostiek.

Vraag naar begeleiding (individueel)

Eerste contact

De ouders/cliënt melden zich aan via de website of door telefonisch contact op te nemen met ons, waarbij het eerste contact met het contactbureau zal zijn. De hulpvraag wordt globaal in kaart gebracht, daarbij wordt gekeken of de hulpvraag passend is bij Opdidakt. Vervolgens wordt er een intake ingepland. Aan ouders wordt gevraagd om voorafgaand aan de intake een intakeformulier in te vullen en om informatie van school (LOVS, uitgevoerde hulpplannen) aan te leveren.

Intake

Het intakegesprek vindt telefonisch plaats. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag verder uitgevraagd en worden afspraken voor het (eventueel) starten van de behandeling gemaakt. Na de intake ontvangen ouders een opgestelde behandelovereenkomst met daarin de afgesproken dienst.

Start begeleiding

Nadat ouders de ondertekende begeleidingsovereenkomst retour gestuurd hebben zal een behandelaar toegewezen worden en de behandeling ingepland worden. De behandeling vindt in principe plaats op de vestiging. We bieden graag maatwerk, dus in bepaalde gevallen kan de behandeling op school plaatsvinden.
De duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag en behoeften van het kind. Er wordt regelmatig geëvalueerd om de voortgang bij te houden en de behandeling eventueel bij te sturen.

Vraag naar diagnostiek (individueel)

Eerste contact

De ouders/cliënt melden zich/hun kind aan via de website of door telefonisch contact op te nemen met ons, waarbij het eerste contact met het contactbureau zal zijn. De hulpvraag wordt globaal in kaart gebracht, daarbij wordt gekeken of de hulpvraag passend is bij Opdidakt. Vervolgens wordt er een intake ingepland. Aan ouders wordt gevraagd om voorafgaand aan de intake een intakeformulier in te vullen en om informatie van school (LOVS, uitgevoerde hulpplannen) aan te leveren.

Intake

Het intakegesprek vindt telefonisch plaats. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag verder uitgevraagd en wordt aangegeven dat het dossier bekeken zal worden om na te gaan of de cliënt in aanmerking komt voor onderzoek wanneer het een vraag naar een diagnose betreft (bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie). Wanneer het dossier positief beoordeeld is zal naar ouders een overeenkomst voor diagnostiek opgestuurd worden. Bij onderzoeken waar geen diagnosevraag speelt is geen dossierbeoordeling nodig.

Start diagnostiek

Nadat de ondertekende overeenkomst retour ontvangen is door Opdidakt zal het plan- en contactbureau contact met ouder(s) opnemen om het onderzoek in te plannen. Het onderzoek wordt ingepland bij een medewerker op de betreffende vestiging.

Criteria

Voor dyslexie onderzoek in het basisonderwijs hanteren we de volgende criteria:

  • Ernst: de afgelopen drie hoofdmeetmomenten een E of V- (min) score behaald op Cito Spelling.
  • Hardnekkigheid: extra hulp gehad tussen de drie hoofdmeetmomenten op school voor spelling. Hierbij gaat het om specifieke hulp op individueel niveau of in een klein groepje buiten de klas (minimaal 60 minuten per week).

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op