Welke gevolgen heeft Corona voor het toetsen en begeleiden van mijn kind met lees- en spellingproblemen?

Naar aanleiding van het afstandsonderwijs kunt u zich als ouder afvragen wat de gevolgen zijn van het afstandsonderwijs voor uw kind dat moeite heeft met leren lezen. Of vraagt u zich af wanneer uw kind aangemeld kan worden voor dyslexieonderzoek. Begrijpelijke vragen want door de coronacrisis verloopt het onderwijs anders.

Speciaal voor scholen en de dyslexiezorg heeft Dyslexie Centraal (het informatiepunt voor onderwijs, dyslexiezorg en ouders) berichtgeving geplaatst over aangepast toetsen. Met behulp van deze berichtgeving kunnen scholen leerlingen met lees- en spellingproblemen ook in coronatijd zo goed mogelijk ondersteunen en kunnen leerlingen met een vermoeden van dyslexie zo snel mogelijk doorverwezen worden naar de dyslexiezorg.

Voor meer informatie verwijzen we u naar ‘Berichtgeving voor ouders over toetsen en de begeleiding van leesproblemen of dyslexie in Coronatijd’ op de site van Dyslexie Centraal.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met ons.

Privé delen
Publiek delen