Van EED naar ED

Met ingang van 1 januari 2022 wordt het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) ingevoerd. Dit heeft invloed op de vergoedingsregeling dyslexie voor kinderen tot en met 12 jaar. Een belangrijke verandering is dat het begrip EED verdwijnt en ED hiervoor in de plaats komt. Een grote verandering betreft het vervallen van het criterium ‘enkelvoudigheid’ en de rol van de spellingscores bij de toelating tot vergoede zorg. Op onze website gebruiken we daarom vanaf heden het begrip ‘ED’.

Van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) naar Ernstige Dyslexie (ED)

In het protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling zijn criteria vastgesteld voor doorverwijzing, diagnostiek en behandeling bij dyslexie. Het begrip EED verdwijnt, en ED komt hiervoor in de plaats. In het verleden was het zo dat een kind alleen voor vergoede behandeling in aanmerking kwam wanneer er geen bijkomende stoornis is, of als de eventuele bijkomende stoornis ‘onder controle’ is. Per 1 januari 2022 komt een kind ook met een bijkomende stoornis voor vergoede behandeling in aanmerking. Onder de voorwaarde dat er geen belemmerende factoren aanwezig zijn voor de uitvoerbaarheid van de behandeling.

Zeer ernstige leesproblemen

Een ander onderdeel van de criteria wat verandert en strenger wordt, is dat zeer ernstige leesproblemen als noodzakelijke voorwaarde geldt. Een leerling komt alleen in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg wanneer de school in een leerlingdossier onderbouwt dat er bij een leerling sprake is van een ernstige en hardnekkige achterstand bij het lezen. Het nieuwe protocol hanteert hierbij strengere criteria: er moet in ieder geval sprake zijn van ernstige woordleesproblemen. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een (ernstig) spellingprobleem, maar als criterium speelt de ernst van het spellingprobleem geen rol meer. Volgens de criteria in het nieuwe protocol is een ernstig leesprobleem de enige, noodzakelijke voorwaarde voor doorverwijzing. De school moet bij de aanmelding in het leerlingdossier wel informatie over de spellingontwikkeling en-ondersteuning aanleveren, omdat de dyslexiespecialist deze informatie dan mee kan nemen in het diagnostisch onderzoek en bij de eventuele dyslexiebehandeling

Meer informatie

Meer informatie voor ouders van leerlingen met leesproblemen en dyslexie vindt u op de speciale ouderpagina op de website van Dyslexie Centraal.

Privé delen
Publiek delen